FS:SIKB0101

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/SIKB0101
Over de standaard
Beschrijving Bodeminformatie
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Uitleg
Nut Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector kunnen met SIKB0101 bodemkwaliteitsgegevens, inclusief geografische en administratieve gegevens, uitwisselen. De meerwaarde van SIKB0101 is dat het ertoe bijdraagt dat partijen in het bodembeheer snel en foutloos gegevens kunnen uitwisselen. Dit biedt voordelen voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting De verplichting geldt bij de investering in een systeem of dienst waarmee kwaliteitsgegevens van bodems uitgewisseld worden. 
TrefwoordenBodem, Milieu
Detailinformatie
BeheerorganisatieSIKB
Uitstekend beheerJa voor deze standaard
Specificatiedocumenthttp://www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0101
Volledige naamSIKB0101
Version13.5
Inkoop
AandachtspuntenVoor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard mogelijk relevant:

 
Basisregistraties / overheidsgegevens
48000000-8 Software en informatiesystemen38221000-0 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)

 
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest InformatieBetekenisvolle gegevens. over conformiteitstoetsing is te vinden op www.sikb.nl/datastandaarden/datasets-bodem/validatie?term=controletool&p=1.
 
DomeinWater/Bodem
Relatie met andere standaarden
 • Geo-Standaarden
 • Aquo-standaard
 • SIKB0102
 • ToelichtingSIKB0101 sluit aan op het Basismodel geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. (NEN 3610). Met de GEO-standaarden is daarmee uitwisseling van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. tussen verschillende informatiesystemen (ook andere dan bodeminformatiesystemen) mogelijk.

  Aquo en SIKB0101 worden geharmoniseerd voor wat betreft meetgegevens van bijvoorbeeld waterbodem en grondwater.

  SIKB0102 is een naastliggende standaard met een ander werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs., namelijk archeologische informatie. Er is geen inhoudelijk verband met SIKB0101, alleen de beheerorganisatie is dezelfde.
  Toetsingsinformatie
  HulpmiddelenEr staan verschillende hulpmiddelen en documentatie bij de beheerorganisatie SIKB op www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0101.
   
  Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening SIKB0101 moet worden toegepast op de uitwisseling van onderzoeksgegevens over de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) en de specifieke gegevens die direct voortkomen uit (of vooruitlopen op) de besluiten die het bevoegd gezag naar aanleiding daarvan heeft genomen.
  Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), semi-overheden en instellingen uit de publieke sector.
  Toelichting bij opname De SIKB0101-standaard voldoet aan 'uitstekend beheer'. Versie 12 is op de lijst in juni 2016 gewijzigd naar versie 13 en op 26 november 2016 naar versie 13.2.0.
  Datum van aanmelding22-04-2014
  Datum van besluit09-12-2014
  Europese status (MSP)Nee
  Documentatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2014%20Aanmeldformulier.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2014%20Intakeadvies.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2014%20Expertadvies.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2014%20Reacties%20openbare%20consultatie.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2014%20Forumadvies.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/SIKB0101_NB_09122014.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2010%20Aanmeldformulier.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2010%20Intakebesluit.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2010%20Expertadvies.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2010%20Consultatiedocument.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/2010%20Forumadvies.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  AdoptieadviezenTen aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van SIKB0101 verplicht te stellen voor de elektronische uitwisseling van (milieuhygiënische) bodemgegevens tussen bedrijven en overheden, tussen burgers en overheden en tussen overheden onderling. De digitale levering van gegevens uit door derden uitgevoerd onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen worden geborgd in toekomstige wet- en regelgeving, zoals de herziene Wet bodembescherming en de Omgevingswet.
  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat XML-bestanden worden geaccepteerd in het digitale berichtenverkeer in verband met vergunningsprocessen en Omgevingsloket Online en Activiteitenbesluit Internet Module hierop aan te passen (deze ondersteunen nu alleen PDF-bestanden).
  VNG en IPO worden opgeroepen om gemeenten en provincies aan te sporen om onderling afspraken te maken over het aanleveren – conform SIKB0101 – van informatie voor het Bodemloket en zo het Bodemloket een impuls te geven.

  Het Bureau Forum Standaardisatie en SIKB worden opgeroepen om gezamenlijk te kijken hoe ze kunnen samenwerken om SIKB0101 onder de aandacht te brengen en adoptie van de standaard te bevorderen.
  Leveranciers