SHACL

Uit NORA Online
FS:Shacl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Kwaliteitscriteria op linked data
Uitleg
Nut Gebrek aan vertrouwen in gegevenskwaliteit is in de praktijk een grote drempel voor het hergebruik van gegevens tussen organisaties (interoperabiliteit). Shapes Constraint Language (SHACL) biedt een oplossing voor de gegevenskwaliteit en de begrijpelijkheid van gegevensverzamelingen, vormgegeven volgens Linked Open Data principes. Daarmee bevordert de standaard interoperabiliteit in toepassingen van Linked Data.
Werking SHACL is een op Resource Description Framework (RDF) gebaseerde taal om ‘constraints’ of condities op datasets uit te drukken. Bijvoorbeeld: 'een auto moet een kenteken hebben'. De standaard heeft betrekking op datasets die als Linked Open Data zijn ingericht. SHACL is niet alleen een beschrijvende taal maar implementeert ook instructies die door machines kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: 'als een auto geen kenteken heeft, geef dan een foutmelding'. Zo kan de kwaliteit van bestaande datasets (gegevensbeheer) en aangeboden data (bij gegevensuitwisseling) automatisch worden beheerd. SHACL beschrijft naast de condities hoe de informatie en semantiek van een dataset gestructureerd is. Deze beschrijving ('bijsluiter') is zowel voor mensen als machines leesbaar. Daardoor wordt het voor organisaties tevens makkelijker elkaars datasets te begrijpen en te integreren in de eigen gegevenshuishouding. SHACL heeft daarmee belangrijke toegevoegde waarde bij Linked Open Data.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Metadata
Detailinformatie
Beheerorganisatie W3C
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://www.w3.org/TR/shacl/
Volledige naam Shapes Constraint Language
Versie 20170720
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein
Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen Er is open source tooling beschikbaar vanuit TopQuadrant.
Functioneel toepassingsgebied SHACL kan worden toegepast bij gegevensuitwisseling en gegevensbeheer van gegevensverzamelingen die aan de hand van Linked Data principes gestructureerd zijn (RDF), al dan niet met een bijbehorend semantisch model of informatiemodel (de aldaar aanwezige structureringen, restricties, kardinaliteiten, enz.). SHACL kan worden gebruikt om gegevensstructuren die in de vorm van Linked Data zijn vastgelegd te beschrijven en te valideren, waarbij doorgaans wordt verwezen naar het semantisch model.
Organisatorisch werkingsgebied
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding 2018-04-30
Datum van besluit 2018-11-29
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero