WPA2 Enterprise

Uit NORA Online
FS:Wpa2-enterprise / (Doorverwezen vanaf WPA2 Enterprise)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Beveiligde WiFi-netwerken
Uitleg
Nut

WPA2 Enterprise maakt het mogelijk dat gebruikers automatisch en veilig toegang krijgen tot aangesloten WiFi-netwerken. Ook als deze WiFi-netwerken zich buiten de eigen organisatie bevinden. De authenticatie vindt plaats op basis van bestaande identiteitsgegevens van de gebruiker, hierdoor hoeven gebruikers niet opnieuw in te loggen. Met het gebruik van WPA2 Enterprise is ook de integriteit van de netwerkverbinding geborgd.

Dienstverleners zoals Rijk2Air, Govroam en Eduroam maken gebruik van WPA2 Enterprise.
Werking

Bij WPA2 Enterprise spelen drie partijen een rol: de ‘gebruiker’, de ‘Identity Provider (IdP)’ en de ‘Service Provider (SP)’. Zodra een gebruiker contact maakt met het betreffende WiFi-punt toetst de SP (beheerder van het WiFi-punt) op basis van de inloggegevens bij de IdP (de thuisorganisatie van de gebruiker) de identiteit van de gebruiker. Na positieve verificatie van de identiteit van de gebruiker, wordt toegang verleend tot het WiFi-netwerk zonder dat aanvullende inlog noodzakelijk is.

De WPA2 Enterprise standaard refereert naar een aantal andere standaarden:

 • EAP: standaard voor authenticatie over een point-to-point-verbinding, bijvoorbeeld tussen een WiFi-gebruiker en een accesspoint.
 • IEEE 802.1X: standaard om EAP te gebruiken op een WiFi-netwerk.
 • RADIUS: maakt het mogelijk om toegang te verlenen op basis van de identiteit van de gebruiker.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Netwerk, Informatiebeveiliging, Internet
Detailinformatie
Beheerorganisatie IEEE-ISTO
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://standards.ieee.org/standard/802_11i-2004.html
Volledige naam Wi-Fi Protected Access II Enterprise
Versie Versie 2 (802.11)
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Veilig internet

Relatie met andere standaarden
  Toelichting
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen
  • Het valideren van servercertificaten in combinatie met WPA2 Enterprise is wenselijk op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van een EAP-TLS methode om een verbinding op te zetten.
  • Verbindingen via de RADIUS server zijn kwetsbaar voor Man-in-the-Middle aanvallen op het moment dat de identiteit van de server niet goed is geverifieerd en gevalideerd. Voor meer informatie ga naar de blog. Hiervoor zijn ook verschillende configuratie tools en instructies. Een voorbeeld hiervan is: https://cat.eduroam.org.
  Functioneel toepassingsgebied WPA2 Enterprise moet worden toegepast op het tot stand brengen van toegang tot WiFi-netwerken, met uitzondering van openbare netwerken voor gastgebruik (zie voor een nadere toelichting hieronder bij Toelichting bij opname).
  Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  Toelichting bij opname

  Forum Standaardisatie adviseert de overheid om ook openbare WiFi netwerken voor gastgebruik altijd op een veilige manier aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de openbare gastnetwerken bij de balie van rijksdiensten en gemeenten. Hoewel WPA2 Enterprise niet verplicht is voor openbare WiFi gastnetwerken, raadt Forum Standaardisatie wel aan om  WPA2 Enterprise of alternatieve oplossingen met een vergelijkbaar beveiligingsniveau in deze netwerken toe te passen.

  Forum Standaardisatie doet hierbij een oproep aan koepelorganisaties VNG (Realisatie), UvW, IPO en CIO Rijk om gezamenlijk duidelijke voorwaarden te formuleren waaraan leveranciers van authenticatiediensten voor openbare WiFi gastnetwerken met WPA2 Enterprise moeten voldoen. Het gaat met name om afspraken over privacy, leveranciersonafhankelijkheid en interoperabiliteit.

  Lees ook het nieuwsbericht WPA2 Enterprise niet verplicht in openbare WiFi netwerken voor gastgebruik
  Datum van aanmelding 2015-04-24
  Datum van besluit 2016-02-02
  Europese status (MSP) Nee
  Documentatie
   Forum-Adviezen
   Advies aan beheerder
   Adoptieadviezen

   Ten aanzien van de adoptie van de standaard worden de volgende oproepen gedaan:

   1. De beheerders van de sectorale baselines informatiebeveiliging (zoals de BIR, BIG, IBI en BIWA) en de daarbij behorende handreikingen, te laten overwegen WPA2-Enterprise als te nemen maatregel op te nemen.
   2. Gebruikers (en met name de organisaties die Rijk2Air, Govroam en Eduroam beheren) op te roepen om best practices op te stellen met betrekking tot de installatie en configuratie bij gebruikmaking van WPA2-Enterprise.
   3. Via bestaande monitoringinstrumenten in kaart te brengen wat de concrete stand van adoptie is en de adoptiegraad in de tijd te volgen. Dit kan bijvoorbeeld via de Monitor open standaarden van het Forum Standaardisatie en monitoring vanuit centrale overheid en koepels van decentrale overheden zoals VNG.
   4. Gebruikers (en met name de organisaties die Rijk2Air, Govroam en eduroam beheren) op te roepen IEEE aan te moedigen om de standaard permanent royalty-free beschikbaar te stellen.
   Leveranciers
   bijlagen:
   Copyright
   Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero