Implementatierichtlijn

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Basisgegevens

KennismodelKennismodel NORA
IcoonImplementatierichtlijn.png
DefinitieEen implementatierichtlijn is een verbijzondering van een (ArchiMate) eis/requirement. Implementatierichtlijnen expliciteren beheersmaatregelen. Zij fungeren als ontwerp- en toetsingsnorm en zijn het meest concrete abstractieniveau in het katern Beveiliging, op het grensvlak van ‘WAT’ en ‘HOE’ van normenkaders.
Primaire categorieImplementatierichtlijnen
Overige categorieën
OpmaaksjabloonImplementatierichtlijnen
Bron
Verwijzing
Eigenschap te gebruiken in glossary(Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)


Toegestane eigenschappen

EigenschappenID, Beschrijving, Eigenaar-pagina, Heeft bron, Specificatie bron, Laag binnen vijflaagsmodel, Cluster


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
ImplementatierichtlijnIs onderdeel vanBeheersmaatregel
ImplementatierichtlijnIs relevant binnenDomein
ImplementatierichtlijnHeeft bronBron


Toegestane relaties naar dit elementtype

Er zijn geen elementtypen die relaties naar Implementatierichtlijn toestaan.


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Implementatierichtlijn te maken, vul de naam in en klik op de button:

 


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen: