Kaders Zaakgericht werken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
De NORA-pagina’s voor Zaakgericht werken ontwikkelen we voortdurend door. De informatie in de wiki wordt regelmatig geactualiseerd, verbindingen tussen de verschillende pagina’s versterkt en actuele ontwikkelingen en ontbrekende delen toegevoegd. Generiek wat generiek kan, en specifiek wat specifiek moet. Op zoek naar hoe de bedoeling kan doorklinken in de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.. Loop jij bij het gebruik van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur aan tegen vragen, zie je mogelijkheden tot verbetering of mis je zaken? Laat het dan svp weten via e.vandersteen@apeldoorn.nl. Zodat de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zich kan blijven doorontwikkelen. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn eveneens welkom.
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.

Voor Zaakgericht werken is niet een wettelijk kader aanwijsbaar. Maar wel is het aanwezig in het landelijke beleid van de overheid. De Visiebrief digitale overheid 2017 van minister Plasterk zegt dat bedrijven en burgers de zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal moeten kunnen afhandelen. Burgers die dat kunnen moeten zichzelf kunnen helpen en zelfredzaam kunnen zijn, zodat de overheid haar begrensde middelen beter kan richten op wie zichzelf niet kan helpen. De brief zegt dat het dan wel noodzakelijk is dat de overheid alle voor burgers relevante informatie digitaal beschikbaar stelt. Dat is onder andere statusinformatie over de voortgang van de behandeling van een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden en het deel van de inhoud van een zaakdossier dat de overheid kan delen met de burger zonder dat er problemen ontstaan in de uitvoering. Bij dit laatste moeten we denken aan bijvoorbeeld handhavingszaken waarbij teveel openheid de effectiviteit van het handelen van de overheid teniet zou doen. Ook stukken die nog geen status hebben zullen onder de uitzonderingen vallen. Dat laatste wordt wel beleidsintimiteit genoemd. De behandelend ambtenaar moet intern een zekere ruimte hebben om voorafgaand aan een besluit overwegingen te formuleren en te delen.

In essentie gaat het in de brief van Plasterk om het versterken van de informatiepositie van burgers en bedrijven. Dat thema is uitgewerkt in het vastgestelde NORA-katern Verbinden (PDF, 1,46 MB). Dat bevat een visie op hoe de overheid de komende jaren de inrichting van haar informatievoorziening moet ontwikkelen. In paragraaf 3.1.3 is het concept e-Dossiers uitgewerkt en wel als een oplossing voor het versterken van de informatiepositie van burgers en bedrijven. Zo'n e-Dossier is een bundeling van alle relevante informatie per geval of situatie. Die informatie kan afkomstig zijn van bronnen in meerdere sectoren en organisaties. De overheid presenteert zo'n bundeling aan een burger of bedrijf alsof deze afkomstig is uit één bron. Dat is het concept. En dat heeft een relatie met Zaakgericht werken en zaakdossiers. Zo kunnen zaakdossiers ook informatie uit meerdere bronnen bevatten wanneer die relevant zijn voor een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden en versterken ook zaakdossiers de informatiepositie van burger en bedrijf. Dat laatste uiteraard onder de voorwaarde dat de inhoud geheel of gedeeltelijk naar die burger of dat bedrijf wordt ontsloten. Voor de statusinformatie in een zaakdossier is dat standaard al het geval. Dat is zelfs een van de belangrijkste doelstellingen van Zaakgericht werken.