Ketensturing/Bouwstenen voor ketensturing/ketenoverlegstructuur

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bouwstenen voor ketensturing bieden concrete handvatten om de pijlers, en daarmee het fundament voor ketensturing vorm te geven. In bouwstenen voor ketensturing worden 18 bouwstenen beschreven.

Ketenoverlegstructuur

”organogram-achtig schema met gremia van twee organisaties en de overleggen daartussen”
Figuur 'Voorbeeld ketenoverlegstructuur, gebaseerd op de loonaangifteketen'

Binnen de keten richten de ketenpartners een aanvullende overlegstructuur in, die gebaseerd is op samenhang en samenwerking en uitgaat van gelijkwaardigheid. De ketenoverlegstructuur staat in verbinding met de overlegstructuren binnen de hiërarchische lijnen bij de ketenpartners.

Belangrijke elementen binnen deze structuur zijn het overleg van het ketenbestuur en van de lijnmanagers, maar ook meer operationeel het ketenproductie-overleg, het ketenwijzigingen-overleg, etcetera. Hierbij kan gekozen worden om vanuit iedere ketenpartner een voorzitter aan te wijzen die, om beurten, de voorzittershamer hanteert.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen