Ketensturing/Implementatie van ketensturing/ontwikkelstadia van ketens

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderdeel van Ketensturing


Afbeelding van het bestuur van Siena

Voorwoord nieuwe druk
Verantwoording
De wereld van ketens
Het besturen van ketens
Bouwstenen voor ketensturing
Implementatie van ketensturing
Veranderingen in ketensamenwerking
Literatuurlijst
→ Download heel Ketens de baas (PDF, 11,78 MB) / ePub versie
Vlag van Groot-Brittannië Translation Mastering Alliances (PDF, 7,6 MB) / ePub version


Het implementeren van ketensturing is complex en intens. Binnen 'Implementatie van ketensturing' worden enkele belangrijke implementatieaspecten rondom ketensturing beschreven.

Ontwikkelstadia van ketens

Voordat een keten is geïmplementeerd en goed werkt kunnen jaren verstrijken. Zelden lopen de zaken in één keer goed. Grofweg kunnen drie verschillende ontwikkelstadia worden onderscheiden (zie onderstaande tabel 'Ontwikkelstadia van ketens').

Het eerste stadium is opportunisme. Daarbij wordt ad hoc samengewerkt, als het echt niet anders kan. Individuen zijn verantwoordelijk voor de samenwerking, maar de keten wordt niet breed in de organisatie herkend. Wanneer een keten groter wordt en zich ontwikkelt, worden meer procedures ingevoerd. Samenwerking is niet meer ad hoc, maar vindt regelmatig plaats. Het proces is stabiel geworden en er zijn ook groepen met de samenwerking bezig.

Uiteindelijk kan een keten culturele verankering krijgen. Dan is de keten een vast onderdeel van de strategie van de organisaties, vindt continue verbetering van de keten plaats en wordt de keten in de betrokken organisaties herkend als zijnde van vitaal belang voor het eigen voortbestaan.

Uiteraard doorlopen niet alle ketens deze cyclus. Veel ketens komen niet verder dan het opportunistische stadium. Andere ketens beginnen al meteen in de procedure georiënteerde fase. Het bereiken van culturele verankering is een proces van jaren. Dat laatste is ook niet altijd nodig. Vaak kan het bij de procedure georiënteerde fase blijven.

Tabel 'Ontwikkelstadia van ketens'
Opportunisme Procedure geörienteerd Culturele verankering
Strategische focus Van geval tot geval de samenwerking bekijken; incidenten oplossen Routinegedreven succes: het proces moet werken Gedreven door een langetermijnperspectief
Operationeel model Ad hoc; enkele individuën runnen de samenwerking Gestandaardiseerde benadering; groepen zijn bezig met de samenwerking Samenwerking is een routine op organisatieniveau; veel personen zijn betrokken
Zichtbaarheid in organisatie Samenwerking wordt niet gezien als kernactiviteit Samenwerking is meer zichtbaar in de organisatie, maar nog wel beperkt tot enkele afdelingen Samenwerking als kerncompetentie; noodzakelijk voor het functioneren van de organisatie