Knooppunten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Status

De ontwikkeling van het NORA-onderwerp Knooppunten is in de voorbereidende fase.
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.

Op veel plaatsen in de overheid wordt tussen organisaties en ook met de private sector samengewerkt. Daarbij worden gegevens en informatie uitgewisseld, gemeenschappelijke infrastructuren en applicaties gebruikt en afspraken gemaakt. Dat uit zich in allerlei relaties die tussen die organisaties liggen. Die relaties zijn bestuurlijk, organisatorisch, juridisch, semantisch en technisch van aard.

Hoe meer organisaties of organisatieonderdelen met anderen gaan uitwisselen, des te meer relaties er ontstaan. Zo’n situatie kan zich al snel ontwikkelen tot een gordiaanse knoop. Om die reden is er in een aantal gevallen gekozen voor een ontkoppeling door het inschakelen van een intermediair, ook wel een knooppunteen voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties. genoemd. Het knooppunteen voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties. handelt een flink deel van de complexiteit af.

Waarom gebruik maken van knooppunten?

Door gebruik te maken van knooppunten kunnen organisaties zich meer focussen op hun kant van de samenwerking, en minder op de 'eigenaardigheden' van de andere organisatie. Door knooppunten kunnen organisaties ontzorgd worden van de complexiteit die in de spaghetti van uitwisselingen en samenwerkingsverbanden is ontstaan en nog steeds groeit.

Een knooppunteen voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties. maakt het ook gemakkelijker om aan te sluiten bij een gegevensbron. Hierdoor zijn gegevens eenvoudig te gebruiken en te hergebruiken. Dit zorgt voor een efficiëntere en betere dienstverlening.

Wat is er nodig om knooppunten te gebruiken?

Bij het uitwerken van het onderwerp Knooppunten in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wordt uitgegaan van vragen en behoeften van organisaties. Bijvoorbeeld:

  • Wat verstaan we in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur onder een knooppunteen voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties.?
  • Waarom onderkennen we knooppunten?
  • Welke knooppunten zijn er? Welke intermediairs zijn er? Welke relatie hebben deze? Waar kan ik een overzicht vinden?
  • Hoe kan ik het beste aansluiten op deze knooppunten? Wat moet ik doen? Is er een stappenplan?
  • Wat kan/mag er wel met een knooppunteen voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties. worden gedaan en wat niet?
  • Is er een NORA-roadmap over toekomstige knooppunten, zodat we nu niet onnodig zelf een knooppunteen voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties. gaan inrichten?
  • Wat zijn de eisen/doelen/principes van knooppunten in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur?
  • Bij wie kan ik terecht met vragen over knooppunten in het algemeen of een bepaald knooppunteen voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties. in het bijzonder?

Rapportage Sectorknooppunten

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn van 2014 tot begin 2015 de kaders voor de gegevensuitwisseling tussen sectorknooppunten inzake de drie decentralisaties (3D) in het sociale domein verkend. De opdracht is uitgevoerd via ICTU door PBLQ en Frans Haverkamp en in nauwe samenwerking met bij onderhavige knooppunten resp. 3D betrokken partijen zoals VWS, SZW, VenJ, VNG, KING en gemeenten. De resultaten van deze verkenning zijn nu beschikbaar voor publicatie:

Contact

Het onderwerp Knooppunten wordt beschreven door de werkgroep 'architectuurschets gegevensuitwisseling'. Contactpersoon is Jasper van Lieshout, ja.v.lieshout@minvws.nl.

Referenties