LIDA (Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo NORA Familie
LIDA maakt deel uit van de NORA Familie.
Beheerder: Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland
Contactpersoon: Rob Kroese
rkroese@zinl.nl, 06-10400278

Beschrijving

Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur

Het kerndoel van deze architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. is het bevorderen van een effectieve en efficiënte informatievoorziening in de langdurige zorg, in het bijzonder in het domein van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze domeinarchitectuur is vooral een richtinggevende visie op de informatievoorziening in de langdurige zorg. De architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. bedoelt niet een volledig uitgedetailleerd lange-termijn beeld te zijn. Opvolger van AIDA.

Documentatie

Meer informatie over deze architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. is te vinden in de LIDA-wiki en op de iStandaarden website

Contact

Rob Kroese rkroese@zinl.nl, 06-10400278

Afbakening en raakvlakken

Werkingsgebied: Langdurige zorg

Relevant binnen

Domein Gezondheid en zorg,

Gerelateerd aan:

ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur)