Landkaart semantische interoperabiliteit

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Het Forum Standaardisatie heeft een nieuwe website, waar nog niet alle oude content opnieuw ontsloten is. De Semantische Landkaart is hierdoor tijdelijk moeilijk te vinden, NORA is in gesprek met het Forum of en wanneer dit weer online komt te staan. In de tussentijd zijn de meeste bestanden alsnog downloadbaar via het archief van de website standaardisatie. Gebruik als zoekterm 'landkaart' en klik voor de excel-bestanden op het tweede zoekresultaat.

De Landkaart Semantische Interoperabiliteit wil een hulpmiddel zijn om semantische benaderingen onderling te kunnen vergelijken. Hij kan dienen als een inhoudelijk referentiekader en houvast bieden bij discussies, analyses en besluitvorming over semantische interoperabiliteit. De Landkaart helpt bij vragen als: Welke benaderingen zijn er voor ons probleem? Heeft de benadering zich bewezen, waar wordt hij toegepast? Hoe verhouden methoden en standaarden zich tot elkaar, kunnen ze samen gebruikt worden? Kunnen we binnen onze organisatie standaardiseren op een benadering? De landkaart beschrijft semantische benaderingen aan de hand van 50 criteria verdeeld over 4 rubrieken: inhoudelijke, functionele, prestatie- en actuele criteria. De daadwerkelijke Landkaart is een spreadsheet, daarnaast is er een rapport met o.a. verantwoordingen en gebruikershandleiding. Er zijn in de Landkaart nu 17 benaderingen opgenomen. Ook zijn vijf voorbeeld-casussen beschreven. Deze documenten zijn beschikbaar bij de beheerder van de Landkaart, Bureau Forum Standaardisatie:

Zie ook[bewerken]