Stelsel van Overheidsgegevens

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en kan verouderde informatie bevatten!

In 2014 heeft de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (PSB) de ‘Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens’ vastgesteld. Deze Visie is een aansprekend perspectief voor de doorontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties en positioneert dat Stelsel opnieuw, nu ten opzichte van sectorale informatievoorziening. Dat was nodig omdat de implementatie van het Stelsel heeft geleerd dat overheidsbreed hergebruik van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd vraagt om een overheidsbrede verdeling van verantwoordelijkheden en overheidsbrede coördinatie en regie waarbij, vanwege de beperkte maakbaarheid van de overheid, uitgegaan moet worden van organische ontwikkeling van dit Stelsel van Overheidsgegevens.

Het concretiseren van de ‘Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens’, (PDF, 1.010 kB) inclusief een uitwerking van de daarin opgenomen rotonde, is één van de prioriteiten van de Regieraad Gegevens, zoals beschreven in het Digiprogramma 2015.