Stelsel van Overheidsgegevens

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf Stelsel van Overheidsgegevens)
Ga naar: navigatie, zoeken


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!

In 2014 heeft de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (PSB) de ‘Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens’ vastgesteld. Deze Visie is een aansprekend perspectief voor de doorontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties en positioneert dat Stelsel opnieuw, nu ten opzichte van sectorale informatievoorziening. Dat was nodig omdat de implementatie van het Stelsel heeft geleerd dat overheidsbreed hergebruik van gegevens vraagt om een overheidsbrede verdeling van verantwoordelijkheden en overheidsbrede coördinatie en regie waarbij, vanwege de beperkte maakbaarheid van de overheid, uitgegaan moet worden van organische ontwikkeling van dit Stelsel van Overheidsgegevens.

Het concretiseren van de ‘Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens’, (PDF, 1.010 kB) inclusief een uitwerking van de daarin opgenomen rotonde, is één van de prioriteiten van de Regieraad Gegevens, zoals beschreven in het Digiprogramma 2015.