Wetgeving in verbinding/2016-05-27

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van Wetgeving in Verbinding op vrijdag 27 mei 2016, 09:00-14:30, locatie: Utrecht. .

ONTWIKKELINGEN BIJ KOOP, KADASTER, LOGIUS en NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

De bijeenkomst op 27 mei 2016 vond plaats op een bijzondere locatie, namelijk Zaalverhuur 7 aan de Bollenhofsestraat 138-A in Utrecht, een voormalig 'heilig huisje'.

  • Hayo Schreijer (KOOP) liet een nieuwe collectie met overheidsinformatie zien, het PUC (Publicatieplatform voor Uitvoerings Content). Daarna gaf hij een demo van de vernieuwingen in wetten.nl, het linken naar wetgeving met behulp van juriconnect en liet hij zien hoe de link extractor helpt bij het gebruik van verwijzingen naar wetgeving. Tot slot kondigde hij een nieuw project 'waardelijsten' aan. In de middag werd in een workshop dieper ingegaan op het gewenste gebruik van juriconnect (ontwikkelingen KOOP (PDF, 5,95 MB)).
  • Arjen Santema (Kadaster) liet zien hoe in de catalogus voor de omgevingswet aan de ene kant kennis wordt vastgelegd in begrippen en regels die worden gelinkt aan de wet en aan de andere kant deze begrippen worden gelinkt aan informatie en producten en diensten in informatiehuizen. Dit werd gedemonstreerd op basis van een stukje uit een AMVB en een stukje uit de BRT (Basis Registratie Topografie) (catalogus voor de omgevingswet (PDF, 754 kB)).
  • Kristian Mul (Logius) toonde de ontwikkelingen rond de stelselvoorzieningen digilevering en digimelding en natuurlijk de ambities rond de stelselcatalogus. Deze ontwikkelingen werden verbonden met het veranderplan 2016-2021 'op weg naar een Gegevenslandschap voor de Nederlandse samenleving'. Dit plan schetst de ontwikkeling van een stelsel van basisregistraties naar een overheidsbreed gegevenslandschap (ontwikkelingen Stelselvoorzieningen (PDF, 1,39 MB)).
  • Eric Brouwer (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur) liet de ontwikkelingen rond het Nationaal Semantisch Vlak zien. Ook hij plaatste deze ontwikkelingen in het kader van het veranderplan 2016-2021. Daarnaast kondigde hij het formaliseren van de semantiek community in samenwerking met het Platform Linked Data Nederland (PLDN)aan (ontwikkelingen NSV (PDF, 995 kB)).

Ook deze keer kwam in de discussie aan het eind van de ochtend weer veel energie naar boven. Het lijkt erop dat we met de goede dingen bezig zijn met deze groep mensen die de handen uit de mouwen steekt en concrete bouwstenen realiseert en deelt met elkaar en met anderen.

tijdstip Onderwerp
09.00 Registratie en zaal open
OCHTENDPROGRAMMA: ontwikkelingen bij KOOP, Kadaster, Logius en NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur
09.30 Welkom en introductie, uitleg unconference (Kristian Mul)

Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Onconferentie

09.40 Ontwikkelingen wetten.nl (Hayo Schreijer)

Schets van ontwikkelingen publicatie en gebruik van formele overheidsinformatie. Demo PUC, demo LiDO, demo wetten.nl en aanzwengelen workshop in de middag over Juriconnect.

10:15 Catalogus omgevingswet (Arjen Santema)

Schets omgevingswet en de rol van de begrippen- en gegevenscatalogus in het digitaal stelsel. Samenhang met regelbeheer/omgevingsloket en register omgevingsdocumenten.

10:50 KOFFIEBREAK
11:10 Ontwikkelingen stelselcatalogus basisregistraties (Kristian Mul)

Schets van de ontwikkelingen rond de Stelselvoorzieningen: Stelselcatalogus, Digilevering, Digimelding en Digikoppeling.

11:45 Ontwikkelingen NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur/ICTU (Eric Brouwer)

Korte demo van voortgang nationaal semantisch vlak afgelopen periode. Stappen voor komende (half)jaar en reflectie vanuit de zaal

12:20 Wrap-up ()
12:35 Pitches voor unconference in de middag
12:45 LUNCH
MIDDAGPROGRAMMA: worshops in 3 rondes
  • juriconnect
  • op basis van pitches unconference
13:30 Workshopronde 1
14:00 Workshopronde 2
14:30 Workshopronde 3
15:00 AFSLUITING