GWSW

Uit NORA Online
GWSW (Gegevens Woordenboek Stedelijk Water)
Ga naar: navigatie, zoeken


Datum van besluit versie 1.5.1: 29-04-2021


Standaard.png
Naam: GWSW (Gegevens Woordenboek Stedelijk Water)

ID: GWSW

Type: Standaard
Versie: 1.4

Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: GWSW

Status actualiteit: Actueel [1]

Het GWSW is een ontologie, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. Het is een open datastandaard volgens het linked data principe. Het GWSW is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.


  • Nut: In het beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens steeds belangrijker. Meerdere ketenpartijen zijn betrokken bij het beheer van stedelijk water en riolering, denk hierbij aan gemeenten, bedrijven en waterschappen. Het doelmatig managen van (afval)watersystemen vereist een gemeenschappelijk taal. Ook de maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de bouwopgave vereisen een (digitale) integrale aanpak, waarbij gezamenlijke gegevensdefinities een voorwaarde zijn.
  • Werking: Het GWSW is een ontologie, een speciale datastructuur die assets, systemen en (beheer)processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. Het is een open datastandaard volgens het linked data principe. Het GWSW is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.


Waar toepasbaar

Meer informatie

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Verplicht (pas toe leg uit))