Visualisatie

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (overleg | bijdragen) op 31 jan 2023 om 18:22 (met navigatiemenu vakmanschap)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een belangrijk instrument om architectuur inzichtelijk te maken is visualisatie: het beschrijven van de complexe werkelijkheid van concepten, objecten en relaties daartussen in beelden. Wat ontstaat is altijd een vereenvoudiging, maar als goed gekozen is welke elementen en relaties weergegeven worden biedt een beeld mensen overzicht dat ze daarvoor misten. Een praatplaat biedt je het begin van een gesprek, omdat duidelijk is waar het gesprek over gevoerd wordt.

In het verleden heeft NORA haar eigen beeldtaal ontwikkeld. Die is inmiddels ingehaald door de nieuwe mogelijkheden van de techniek. We zien een hoop mooie visualisaties binnen de NORA Familie, waarbij de methodiek van visualiseren zelf steeds meer in beeld komt als aparte tak van sport. Op deze pagina willen we ruimte bieden om voorbeelden van visualisatie(-technieken) te laten zien, die gebruikt zijn binnen de publieke sector en voor bredere toepassing beschikbaar zijn.

We sluiten daarmee aan op de werkgroep Visual Enterprise Architecture van het Nederlands Architectuur Forum. Hun missie is het bevorderen van het gebruik van visualisatiemethoden en -technieken bij enterprise architecture en het delen van kennis hierover, om hiermee de rol en toegevoegde waarde van EA en architecten voor organisaties te vergroten. NORA concentreert zich hierbij uiteraard op de architectuur in de publieke sector.

Voorbeelden van visualisaties in de publieke sector[bewerken]

idEA Strafrechtketen 2015[bewerken]

Bij de EAR is ervaring opgedaan met de idEA-methode, interactieve dynamische Enterprise Architecture. Binnenkort komt dit uitgebreid op de EAR-wiki te staan, maar hier al vast een voorproefje, de plaat die is gemaakt van de Strafrechtketen.

De visualisatie dient als praatplaat voor diverse MVenJ-(keten)overleggen om op een redelijk abstract niveau de samenhang zichtbaar te maken tussen processen, actoren, organisaties, samenwerkingsverbanden en informatievoorzieningen in de strafrechtsketen. Ook worden de relaties met andere ketens en informatievoorzieningen van MVenJ en de (Rijks)overheid getoond die van belang zijn voor de strafrechtsketen. Het ketenbewustzijn wordt met deze plaat onder de aandacht gebracht en verder vergroot.

poster met alle afbeeldingen zoals die gebruikt worden om bijvoorbeeld burgers, bedrijven, generieke voorzieningen zoals basisregistraties et cetera aan te geven in een idEA visualisatieplaat.
Toepassing visualisatie idEA: E-Overheid weergegeven


De visualisatie heeft beperkingen qua reikwijdte en opgenomen aspecten:

  • Er is niet gestreefd naar volledigheid (zoals verbindingen tussen voorzieningen) omdat dan door details de grote lijnen niet meer zichtbaar zijn.
  • Het slachtoffer in de slachtofferketen is niet expliciet opgenomen om het overzicht te behouden en omdat daarbij deels andere organisaties betrokken zijn.
  • Wet- en regelgeving, bepalend voor alle lagen, is niet opgenomen.
  • De uitleg is volgens webteksten of eigen bewoordingen van de opstellers, beknopt en streeft niet naar volledigheid maar is bestemd om de plaat te kunnen begrijpen.

Eventuele fouten kun je melden via srk@minvenj.nl, dan worden ze in een volgende versie aangepast. De weergegeven ist-stuatie betreft de stand van zaken anno 2015. Tijdens (keten)overleggen kunnen aan de hand van de plaat knelpunten en ontwikkelingen worden benoemd maar deze algemene uitleg gaat daar bewust niet verder op in. Daarnaast zal in 2016 een soll-situatie worden geschetst volgens een vergelijkbare visualisatie.

Contactpersoon:Leenhert Stil, leenhert.stil@ictu.nl

Weergave van: Strafrechtsketen anno 2015

Opdrachtgever: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie DVB

Opdrachtnemer: ICTU

Licensie hergebruik: idEA licentie met aanvullende voorwaarden. Voorwaarden zijn op te vragen bij de opdrachtgever.

Meer informatie: Factsheet visualisatie strafrechtsketen (PDF, 201 kB)

idEA e-overheid[bewerken]

Voor de e-overheid als geheel is ook een idEA-plaat gemaakt. Daarnaast is ook de repository beschikbaar voor hergebruik:

poster met alle afbeeldingen zoals die gebruikt worden om bijvoorbeeld burgers, bedrijven, generieke voorzieningen zoals basisregistraties et cetera aan te geven in een idEA visualisatieplaat.
Toepassing viaualisatie idEA: E-Overheid weergegeven
poster met alle afbeeldingen zoals die gebruikt worden om bijvoorbeeld burgers, bedrijven, generieke voorzieningen zoals basisregistraties et cetera aan te geven in een idEA visualisatieplaat.
Repository van elementen die gebruikt zijn in idEA visualisaties


Contactpersoon:Leenhert Stil, leenhert.stil@ictu.nl

Weergave van: De E-overheid

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Opdrachtnemer: ICTU

Licensie hergebruik: Creative Commons BY (PDF, 73 kB)

Meer informatie: Uitleg visualisatiemethode idEA (PDF, 716 kB), Uitleg proces idEA (PDF, 91 kB)

Voorwaarden voor opname[bewerken]

  1. de eigenaar van de afbeelding geeft toestemming voor publicatie hier
  2. de eigenaar heeft de afbeelding afgestemd met vertegenwoordigers van de organisatie(s) op de afbeelding (voor zover niet de eigenaar)
  3. de voorbeelden zijn waar nodig omgezet naar een format dat leesbaar is zonder speciale tooling (met waar nodig verwijzing naar de originelen)
  4. private partijen die een voorbeeld opgenomen willen zien leveren tenminste een referentie aan bij een publieke partij (naam, mailadres) waarmee belangstellenden contact op kunnen nemen