Aparte applicatietaken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. De komende periode zal hieraan nog de ISOR (Information Security Object Repository) van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) worden toegevoegd.

Contactpersoon:

Ruud de Bruijn, CIP

Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

Aparte applicatietaken. Applicatietaken, die gegevens verwerken met extra (hoog) belang, kunnen van de overige transacties gescheiden worden om functiescheiding op basis van autorisatie mogelijk te maken. In dat geval worden de desbetreffende gegevens als aparte gegevensrubriek gezien, waarvan de rubricering doorwerkt bij alle transacties van de toepassing. Gegevens van te onderscheiden aard kunnen ook worden opgenomen in aparte bestanden, zodat de toegang en verwerking gedifferentieerd kunnen worden.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Controles voor risicovolle bedrijfsprocessen.