Architectuur in Europa

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en kan verouderde informatie bevatten!

Europese architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.

ISA is het programma van de Europese Commissie voor “Interoperability Solutions for European Public Administrations”. De beleidskaders EU2020 Strategy, en Digital Single Market, geven prioriteit aan interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. ISA wil meer zichtbaarheid voor bouwstenen en harmonisatie. Het eerdere beleidskader, de Digital Agenda for Europe, heeft belangrijke actielijnen voor NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur: actielijn 89: Member States to make eGovernment services fully interoperable en actielijn 26: Member States to implement European Interoperability Framework. Hiervoor heeft ISA de European Interoperability Strategy (EIS) en het European Interoperability Framework (EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations.) 2.0 gemaakt. EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. is de Europese referentie-architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. met onder andere principes, een vocabulaire, protocollen en voorbeelden. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur versie 3.0 is in lijn met EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. 2.0 en werkt als Nederlandse doorvertaling[1][2]

Naast het globale ISA programma, zijn er voor verschillende domeinen, losstaande Europese programma's actief met een relatie tot architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.. Het beeld bestaat dat deze vaak een centralistische opzet hebben[3]. Het Forum Standaardisatie presenteert jaarlijks een internationale verkenning op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving.

Pilot Europese Commissie: project eSENS

De Europese Commissie heeft diverse pilots geïnitieerd om de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving tussen Europese lidstaten te bevorderen. Het project E-SENS (Electronic Simple European Networked Services) staat voor een nieuwe aanpak in de publieke dienstverlening. In 2016 wordt gekeken naar de mogelijke verbindingen tussen de Nederlandse Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en de ontwikkelingen in de Europese digitale infrastructuur met onder andere e-SENS.

Ontwikkelingen ISA

Het ISA programma van de Europese Commissie is bezig met doorontwikkeling van EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. in het project EIA (European Interoperability Architecture). Twee producten worden ontwikkeld:

 • EIRA European Interoperability Reference Architecture (EIRA), een doorontwikkeling van EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. 2.0, waarbij Europese regelgeving voor architecten wordt verduidelijkt. Dit bevat views op politieke context, juridica, organisatie, semantiek en techniek
 • EICart (European Interoperability Cartography), met een overzicht van herbruikbare bouwstenen conform ArchiMate[4]


In 2015 hanteert ISA vier programmaclusters:

 • Trusted information exchange
 • Interoperable architecture
 • ICT implications assessment
 • Best practise sharing

Nederland wordt in de ISA committee vertegenwoordigd door Guus Bronkhorst van het Ministerie van BZK, directie B&I (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Burgerschap en Informatiebeleid). Daarnaast is Nederland vertegenwoordigd in de vier ISA werkgroepen:

 • Coordination Group (John Kootstra; john.kootstra@minbzk.nl)
 • Working group Interoperable architecture
 • Working group Spatial Information and Services
 • Working group Trusted information exchange (vertegenwoordiging vacant)

Het huidige ISA-programma loopt tot eind 2015. Voor de periode 2016-2020 heeft de Commissie met informele instemming van de lidstaten een voorstel gedaan voor een nieuw programma: "ISA2".

Het Forum Standaardisatie betrokken bij standaardisatie-trajecten in verschillende domeinen.

Referenties

 1. Fiche: Mededeling naar interoperabele Europese overheidsdiensten
 2. Bij het opstellen van EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. 2.0 is gekeken naar referentiearchitecturen van de lidstaten (“national interoperability frameworks”). National Interoperability Frameworks Observatory indexeert nationale interoperabiliteits-raamwerken. Laatste update op moment van schrijven: augustus 2009.
 3. Verslag NORA internationale workshop, 21 maart 2014 (PDF, 100 kB)
 4. EC ISA presentatie over IOP (PDF)