Bundeling van diensten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 21, realiseert Basisprincipe 5"
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP21
StellingDe dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.
RationaleDoor bundeling van diensten nemen gebruiksgemak en meerwaarde voor afnemers toe: waar voorheen meerdere aanvragen nodig waren, kan nu met één aanvraag worden volstaan. Dienstverleners kunnen kosten en energie delen, bijvoorbeeld in de front office.

Veel diensten kunnen worden samengesteld door informatie logisch te combineren. Zo kan op basis van de locatie een grote hoeveelheid ruimtelijke overheidsinformatie gebundeld worden aangeboden. Een dienst moet op verschillende manieren, momenten en in verschillende combinaties gebundeld kunnen worden.

Voor de duidelijkheid: hier wordt over bundeling gesproken als verschillende organisaties voor een eigen dienst in de bundel verantwoordelijk zijn. Zodra één organisatie deze verantwoordelijkheid van de andere organisaties overneemt is er sprake van een nieuwe (samengestelde) dienst.
Implicaties
 • De aanbod- en vraagzijde van de markt zijn in kaart gebracht:
  • doelgroepen en hun perspectief
  • aanverwante diensten en dienstverleners
 • Afstemming is gezocht met de andere relevante (overheids)dienstverleners
 • De dienst wordt (vanuit perspectief van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.) gebundeld aangeboden met een of meer diensten van andere organisaties
Voorbeelden
 • Makelaars zouden graag bij een taxatie in één keer een aantal zaken kunnen afhandelen die nu nog verschillende handelingen en bezoekjes aan gemeente en kadaster vereisen. Denk daarbij aan het raadplegen van het bestemmingsplan, controleren op bodem- of grondwaterverontreinigingen en het opvragen van kadastrale gegevens.
 • Verschillende dienstverleners kunnen hun contactvoorzieningen 'poolen', of het klantcontact voor de dienst aan één van hen uitbesteden. De Antwoord-Klant Contact Centra zijn hiervan een goede illustratie: diensten van verschillende gemeentelijke afdelingen worden hier via één KCC ontsloten.
 • ClusterVraaggerichtheid naar een hoger plan
  ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
  ArchitectuurdomeinProducten en Diensten
  ToepassingsgebiedGeneriek
  Status actualiteitActueel
  Prioriteit revisit6

  Relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunten
  Bundeling van dienstenIs gerelateerd aan
  Bundeling van dienstenRealiseert
  Bundeling van dienstenHeeft bron

  Afgeleide relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunt
  De omgevingsvergunning (Voorbeeld)Is een voorbeeld vanBundeling van diensten
  Positioneer de dienst (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanBundeling van diensten
  Bundeling van diensten - Zaakgericht werken (Uitwerking)RealiseertBundeling van diensten