De planning van reguliere batchprogramma’s is gebaseerd op de aangegeven tijdstippen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nl


Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

De planning van reguliere batchprogramma’s is gebaseerd op de aangegeven tijdstippen en volgorde volgens de systeemdocumentatie en houdt rekening met de afhankelijkheden die er tussen verwerkingen en met andere applicaties kan bestaan, start van de eerste taak en beëindiging van de laatste taak.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Beheersing van verwerkingen.

Bron

BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst)

BIR 10.1.1.c, BIR 12.2.2.b, BIR 12.2.2.f, BIR 12.2.2.g