Diensten leveren volgens de afspraken

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Concept
Eerste opzet behandeld in NORA Gebruikersraad 6 april 2021. Continue doorontwikkeling in Q2-4 van 2021, doel is publieke review eind 2021. Aandachtspunt is verbinding met ontwikkeling GA.
Bron
Dienstverleningsconcept

De overheid levert een dienst volgens de daarbij gemaakte afspraken.

Over welke diensten dit gaat en hoe die zijn beschreven, is reeds bepaald in het dienstenaanbod van de overheid, zie Bieden van een overzicht van de diensten van de overheid.

Nationaal zijn afspraken gemaakt over die dienstlevering, zie NORA AP30 Verantwoording dienstlevering mogelijk.

De bedrijfsvoering -werkwijzen en voorzieningen- van de betrokken (overheids)organisatie(s) moeten daarom zodanig zijn ingericht dat de dienst volgens de afspraken kan worden geleverd en die inrichting en afspraken moeten bij de uitvoering (de dienstlevering) worden gevolgd voor rechtmatigheids- en doelmatigheidseisen.

De betrokken overheidsorganisatie let daarbij op 4 specifieke punten:

  1. Het bieden van ondersteuning, zeker in het geval dat een burger moeite met digitalisering of andere zaken heeft;
  2. Het herstellen van eventuele fouten in de geleverde dienst, zie ook Bieden van correctiemogelijkheden;
  3. Het aanpassen van de bedrijfsvoering zodra wijzigingen in het ontwerp van een dienst worden aangebracht, zie ook (Her)ontwerpen van een dienst;
  4. Het evalueren van de naleving van de uitvoeringsafspraken, zie ook Sturen op (verbetering van) de_kwaliteit van dienstverlening.

In wet- en regelgeving is voor diverse diensten geregeld dat een betrokken burger of bedrijf de dienst moet aanvragen bij de overheid. Daarmee wordt onder meer voorkomen dat de overheid continu zou moeten nagaan of iemand behoefte heeft aan of recht heeft op een dienst (hetgeen natuurlijk niet efficiënt is en ook niet ten goede zou komen van de privacy van de betrokkenen).

Maar, er zijn ook gevallen waarin de overheid wel proactief zelf diensten kan aanbieden aan burgers en bedrijven. Bijvoorbeeld omdat de combinatie met een andere dienst handig is, zoals bij een werkloosheidsuitkering ook de toeleiding naar werk starten of het volgen van een opleiding of het starten als een zelfstandige.

Zeker in het kader van Toezicht, Inspectie, Opsporing en Handhaving zal de overheid proactief haar dienstverlening uitvoeren. Dat soort dienstverlening is immers vooral gericht op de collectieve belangen en hoeft dus niet door een individuele burger aangevraagd te worden.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Diensten leveren volgens de afspraken */
9309 [URL="[[(Her)ontwerpen van een dienst]]", label="(Her)ontwerpen van een dienst"]
9306 [URL="[[Bieden van correctiemogelijkheden]]", label="Bieden van correctiemogelijkheden"]
9304 [URL="[[Diensten leveren volgens de afspraken]]", label="Diensten leveren volgens de afspraken"]

{9309;9306 } -> 9304 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


9304 [URL="[[Diensten leveren volgens de afspraken]]", label="Diensten leveren volgens de afspraken"]
9307 [URL="[[Sturen op (verbetering van) de kwaliteit van dienstverlening]]", label="Sturen op (verbetering van) de kwaliteit van dienstverlening"]
9304 -> { 9307} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Diensten leveren volgens de afspraken */
9304 [URL="[[Diensten leveren volgens de afspraken]]", label="Diensten leveren volgens de afspraken"]

{ } -> 9304 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Diensten leveren volgens de afspraken */
9304 [URL="[[Diensten leveren volgens de afspraken]]", label="Diensten leveren volgens de afspraken"]

{ } -> 9304 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in