eIDAS-verordening

Uit NORA Online
EIDAS verordening
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Beleidskader.png
NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.

Eigenschappen

BeschrijvingDe eIDAS verordening van de EU gaat over electronische identificatie en het opbouwen van een Europees vertrouwenstelsel waarbinnen elkaars identificatiemiddelen worden geaccepteerd om toegang te krijgen tot (grensoverschrijdende) overheidsdienstverlening.

De verordening wordt in Nederland omgezet in een Uitvoeringswet. De openbare consultatie hierover is inmiddels gesloten.

Zie wat de Rijksoverheid aangeeft over eIDAS
ToelichtingEr is een officieel EU eIDAS Twitteraccount met als handle @EU_eIDAS. De Betrouwbaarheidsniveau's die gehanteerd worden voor de EIDAS verordening zijn ontwikkeld in STORK. Deze classificatie staat beschreven in de Handreiking betrouwbaarheidsniveaus van het Forum Standaardisatie en is verwerkt in een online regelhulp die de juiste keuze voor uw dienst helpt te bepalen.
Externe verwijzinghttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1510307152543
Interne verwijzingBestand:EIDAS verordening 910.2014.pdf
OrganisatieEuropese Unie
Laag binnen vijflaagsmodel1

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
E-Identity (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanEIDAS verordening
ESignature (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanEIDAS verordening
STORK (EU Programma)Is gerelateerd aanEIDAS verordening