eIDAS-verordening

Uit NORA Online
EIDAS verordening
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

BeschrijvingeIDAS staat voor 'Electronic Identities And Trust Services'. Het is een Europese verordening over begrippen, digitale identiteiten van burgers, betrouwbaarheidsniveaus en het onderlinge gebruik van digitale infrastructuren, waardoor Europese burgers en bedrijven met hun eigen nationale toegangsmiddel kunnen inloggen bij publieke dienstverleners van de andere Europese lidstaten.
ToelichtingDe eIDAS verordening is een verplichting waar zowel publieke organisaties als private organisaties met een publieke taak aan moeten voldoen: Europese burgers en bedrijven moeten sinds 29 september 2018 met hun eigen nationale toegangsmiddel kunnen inloggen bij publieke dienstverleners in elk van de andere Europese lidstaten, mits:
  • het te gebruiken middel door de uitgevende lidstaat als authenticatievoorziening / -stelsel bij de Europese Commissie genotificeerd is;
  • het een dienst betreft die digitaal verleend wordt;
  • de authenticatie op niveau substantieel of hoog plaatsvindt.

De uitwerking van de verordening in Nederlandse wetgeving staat in een uitvoeringswet en in de Wet Digitale Overheid.
De Betrouwbaarheidsniveaus die gehanteerd worden voor de EIDAS verordening zijn ontwikkeld in STORK. Deze classificatie staat beschreven in de Handreiking betrouwbaarheidsniveaus van het Forum Standaardisatie en is verwerkt in een online regelhulp die de juiste keuze voor uw dienst helpt te bepalen. Voor architecten is aanvullend nog de volgende informatie beschikbaar: Impact eIDAS voor Nederland.

Het Nederlandse toegangsmiddel is DigiD.
Externe verwijzinghttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1510307152543
Interne verwijzingBestand:EIDAS verordening 910.2014.pdf
OrganisatieEuropese Unie
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2014-07-23

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
EIDAS verordeningIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
E-Identity (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanEIDAS verordening
ESignature (Bouwsteen Internationaal)Is gerelateerd aanEIDAS verordening
STORK (EU Programma)Is gerelateerd aanEIDAS verordening