Er is een betrouwbare berichtendienst in het besloten netwerkverkeer

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. De komende periode zal hieraan nog de ISOR (Information Security Object Repository) van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) worden toegevoegd.

Contactpersonen: Annemieke de Wit & Ruud de Bruin

Ruud.deBruijn@uwv.nl;annemieke.dewit@cip-overheid.nl

Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

Er is een betrouwbare berichtendienst in het besloten netwerkverkeer. Hierbij worden verzending en ontvangst van berichten bevestigd door de berichtendienst of worden hiervoor in de applicaties extra functies opgenomen.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Wederzijdse authenticatie, Integriteitscontrole van het bericht.