FDS Basis concept

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf FDS Basis concept)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORA, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.

Aan de NORA-gebruiker en geïnteresseerde volgers van de FDS architectuurontwikkeling.

Medio 2023 zijn wij als project realisatie Federatief Datastelsel (FDS), gestart met de beschrijving van het FDS Basisconcept op de NORA-wiki. Dit met de gedachte om de verdere ontwikkeling naar doelarchitectuur ook via deze wiki te vorm te geven.

De reden hiervoor was omdat NORA een belangrijk referentiekader vormt voor de FDS-architectuur. Maar langzamerhand zijn we tot het inzicht gekomen dat voor de architectuurontwikkeling van FDS een specifieke omgeving betere mogelijkheden biedt op verbinding en samenwerking met aanpalende trajecten. Een belangrijke partner daarbij is de proefomgeving van Digilab, waar architectuurpuzzels in de vorm van puzzelstukjes beproefd worden. We vinden het daarom belangrijk om gebruik te maken van omgeving die ook goed aansluit bij de omgeving van Digilab.

We nemen hiermee afscheid van de NORA-omgeving en gaan gebruik maken van een specifiek voor FDS ingerichte (en deels nog in te richten) samenwerkingsomgeving. Uiteraard doen we dit niet zonder een bijzonder dankwoord aan het NORA-beheer team, dat ons welwillend de ruimte heeft gegeven gebruik te maken van deze NORA-omgeving en ons daarbij uitstekend heeft geholpen. Hieronder beschrijven we kernachtig het Basisconcept Federatief Datastelsel en we nodigen u van harte uit de ontwikkeling verder te volgen via federatief.datastelsel.nl.


Basisconcept nora.png

Complexe maatschappelijke opgaven vragen steeds vaker om samenwerking binnen en tussen sectoren, in ketens en netwerken waarin gegevens gezamenlijk worden gebruikt. De Interbestuurlijke Datastrategie beschrijft een strategie gericht op een beter gebruik van het datapotentieel van en door de Nederlandse overheid. Niet alleen beter gebruik, maar ook juridisch en ethisch verantwoord gebruik. Een effectief functionerend Federatief Datastelsel wordt daarbij gezien als een essentieel middel op nationaal niveau, ingebed in Europese kaders.

Lees meer op Basisconcept | federatief.datastelsel.nl.