ECLI

Uit NORA Online
FS:Ecli
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Verwijzing naar rechterlijke uitspraken
Uitleg
Nut Toepassing maakt citeren, vinden en verbinden van jurisprudentie in Europa snel, eenvoudig en de kans op fouten wordt kleiner.
Werking

Met de ECLI-standaard kunnen alle rechterlijke uitspraken, uitgesproken in lidstaten van de Europese Unie of door Europese gerechten, van een unieke, betekenisvolle identificatiecode worden voorzien. In Nederland wordt een ECLI in ieder geval toegekend aan alle uitspraken die worden gepubliceerd, op de website van Rechtspraak.nl en/ of  door commerciële uitgevers. Daarnaast worden ook steeds meer  niet-gepubliceerde uitspraken van een ECLI voorzien. Alle in Nederland uitgegeven ECLI's worden, op z'n minst tezamen met enkele metadata, opgenomen in het ECLI-register, dat is geïntegreerd in de uitsprakendatabank van Rechtspraak.nl.

In de door de Europese Commissie onderhouden ECLI-zoekmachine zijn zoveel mogelijk van een ECLI voorziene uitspraken op Europees niveau toegankelijk gemaakt. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een in de standaard gedefinieerde set metadata, gebaseerd op de Dublin-Core- standaard.

De ECLI kan worden gebruikt om uitspraken te citeren in geschreven teksten, maar ook om er persistente deeplinks mee te produceren, zowel naar het Nederlandse ECLI-register als naar de ECLI-zoekmachine.
Waarvoor geldt de verplichting Wanneer digitaal naar rechterlijke uitspraken wordt verwezen, moet dit gebeuren volgens de ECLI standaard. Om te beginnen bij de eerstvolgende aanschaf van ICT waarbij het verwijzen naar rechterlijke uitspraken relevant is.
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Website
Detailinformatie
Beheerorganisatie Juriconnect
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://www.juriconnect.nl/downloadreg.asp?bestand=ECLI-URI_1%200_2013-01-14.pdf&type=pdf , https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-nl.do , http://acceptatie.juriconnect.nl/implementatie.asp
Volledige naam European Case Law Identifier
Versie 1
Inkoop
Aandachtspunten

Bent u betrokken bij het aanschaffen van een ICT-product of -dienst die in relatie staat tot het verwijzen naar rechterlijke uitspraken, decentrale regelgeving of wet- en regelgeving, denk er dan aan dat de open standaarden BWB, JCDR en ECLI toegepast moeten worden. De verplichting om de standaard toe te passen geldt bij aanschaf voor ICT-producten of diensten vanaf € 50.000. In de praktijk zal dit veelal betekenen dat gedacht moet worden aan webredactie bij de (ver)bouw van een nieuwe website vanaf dit bedrag.

 

 

 
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Bestuur en recht

Relatie met andere standaarden
Toelichting

De drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatie met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.

De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".

De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatie van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen.

De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatie voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied ECLI moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar rechterlijke uitspraken.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname

ECLI heeft de LJN-standaard vervangen, welke in 2011 in procedure is geweest. ECLI is backwards compatible met de LJN-standaard.

 
Datum van aanmelding 2013-05-08
Datum van besluit 2013-11-28
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder

  De adviezen die de expertgroep ten aanzien van de standaard ECLI_NL doet aan de organisatie Juriconnect zijn:
  - De dringende aanbeveling om de Europese Commissie te verzoeken de URN namespace die in ECLI wordt gebruikt, bij IANA vast te laten leggen om die officieel geldig te maken.
  - De aanbeveling om in de ECLI_NL standaard een verwijzing op te nemen naar de vindplaats van de ECLI standaard zelf.

   
  Adoptieadviezen Een punt van aandacht is het bevorderen van het gebruik van de ECLI_NL standaard in het rechtsprekende domein, waaronder Rechtbanken en de Hoven alsmede de Raad van State. De expertgroep adviseert adoptie te stimuleren bij deze partijen. De Raad voor de Rechtspraak kan als nationale ECLI coördinator door het Forum worden gevraagd om adoptie in het juridisch domein (verder) te stimuleren.
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero