JCDR

Uit NORA Online
FS:Jcdr
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Decentrale overheden slaan hun regelgeving en wijzigingen op in de voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). JCDR is een afgesproken tekstvolgorde (syntaxis) voor verwijzingen naar die documenten. Zo kunnen computersystemen gemakkelijk de regels citeren, vinden en met elkaar verbinden. Maakt of heeft u een systeem met verwijzingen naar decentrale regelgeving? Sluit aan bij DROP en gebruik JCDR.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving Identificatie van en verwijzingen naar decentrale regelgeving
Uitleg
Nut Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (WEB) zijn decentrale overheden vanaf 1 januari 2011 verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde vorm op het internet aan te bieden. Dat houdt in dat elke overheid een collectie aanlegt met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Door toepassing van de standaard JCDR is decentrale wet- en regelgeving goed identificeerbaar en vindbaar.
Werking De standaard JCDR beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving zijn opgeslagen.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Website
Detailinformatie
Beheerorganisatie KOOP
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://juriconnect.nl/implementatie.asp?subpagina=documentatie
Volledige naam Juriconnect Decentrale Regelgeving
Versie 1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Bestuur en recht

Relatie met andere standaarden
Toelichting

Alle drie de standaarden zijn gericht op standaardisatie van (elektronische) identificatie en/of verwijzing naar respectievelijk wet- en regelgeving en rechterlijke uitspraken, met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.

De standaard BWB (Basis Wetten Bestand)  is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".

De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatie van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in de CVDR zijn opgeslagen.

De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatie voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied

JCDR moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar decentrale regelgeving.

 
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding 2013-05-08
Datum van besluit 2013-11-28
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder Ten aanzien van de toegankelijkheid, beveelt de expertgroep Juriconnect aan, om met name decentrale overheden te betrekken in de besluitvorming van het Juriconnect platform en hierover in overleg te gaan met b.v. VNG en provincies.
  Adoptieadviezen De expertgroep stelde ten tijde van de toetsing als voorwaarde dat Juriconnect het draft beheerplan voor de standaarden BWB, JCDR en ECLI formaliseerde en publiekelijk beschikbaar maakte. Aan deze voorwaarde is voldaan: op de website van Juriconnect is het beheerplan te vinden van deze standaarden.
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero