NLCIUS

Uit NORA Online
FS:Nlcius
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLCIUS is een specificering van een Europese norm. Samen beschrijven ze welke gegevens in een e-factuur moeten en mogen zitten, wat ze betekenen en hoe onderlinge relaties zijn. Zo kunnen facturen snel en betrouwbaar worden ingelezen en zijn minder administratieve handelingen nodig. De norm is belangrijk voor alle systemen die e-facturen maken, want e-facturen die niet voldoen mogen worden afgekeurd.
Over de standaard
Lijst status Verplicht (pas toe leg uit)
Beschrijving elektronische factureren
Uitleg
Nut NLCIUS is een aanvullende specificatie op de verplichte Europese Norm (EN)16931 voor toepassing in Nederland. De Europese Norm (EN16931) beschrijft de wijze van e-factureren naar overheden en is ook bruikbaar voor bedrijven onderling. EN16931 en NLCIUS geven duidelijkheid aan overheden en bedrijven over de elementen en gegevens die op facturen naar overheidsorganisaties gebruikt dienen te worden in Nederland.
Werking In combinatie met de Europese Norm (EN)16931 beschrijft NLCIUS welke gegevenselementen er in een elektronische factuur opgenomen dienen en kunnen worden, wat de samenhang is tussen deze elementen en wat de betekenis is van deze elementen. EN 16931 biedt ruimte om aanvullende eisen te stellen door zowel (groepen van) ontvangers als verzenders. Bijvoorbeeld om land-specifieke wetgeving te implementeren. Om te voorkomen dat ontvangers aan overheidszijde hierin afwijkende keuzes maken is, hebben TNO en NEN samen met belanghebbenden een core invoice usage specification (CIUS) ontwikkelt voor verplichte toepassing in Nederland. Uitgangspunt is dat deze Nederlandse CIUS (NLCIUS) zal zo min mogelijk afwijkt van de Europese norm.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden
Detailinformatie
Beheerorganisatie STPE
Uitstekend beheerJa
Specificatiedocument https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Message_32_model/MessageModel_9c4ec625-b417-4914-868f-64b9f3b1ba24 , https://www.stpe.nl/ , https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Message_32_model/MessageModel_9c4ec625-b417-4914-868f-64b9f3b1ba24 , https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Message_32_model/MessageModel_ea83c0f9-0604-46a3-b760-d2adc070e483 , https://www.helpdesk-efactureren.nl/hoe-kan-ik-e-factureren , https://www.logius.nl/actueel/logius-neemt-nieuw-accesspoint-op-peppol-gebruik , https://www.peppolautoriteit.nl/
Volledige naam Semantisch Model e-Factuur
Versie 1.03
Inkoop
Aandachtspunten

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard relevant:

Financieel /administratieve systemen
48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding
48444100-3 Factureringssysteem

79999200-5 Factureringsdiensten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)

48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken, 48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding, 48444100-3 Factureringssysteem, 79999200-5 Factureringsdiensten

Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Economie en werk

Relatie met andere standaarden
Toelichting NLCIUS is een nieuwe versie van SMeF en is een aanvullende specificatie op de Europese Norm EN16931 voor toepassing in Nederland. NLCIUS heeft net als SMeF2.0 tot doel om op semantisch niveau te komen tot één model voor elektronische facturen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om meerdere standaarden te ondersteunen omdat een dergelijk model overheid en bedrijfsleven duidelijkheid biedt over welke elementen er op een elektronische factuur opgenomen dienen te worden ongeacht de onderliggende techniek van uitwisseling. De onderliggende techniek is gespecificeerd in bijvoorbeeld de SETU en UBL standaard. Dit zijn twee veelgebruikte standaarden voor elektronisch factureren. Dankzij mappings kunnen gebruikers van deze standaarden op een eenvoudige uniforme wijze elektronisch naar de overheid factureren. Mappings naar andere standaarden zijn bovendien ook mogelijk. UBL wordt nu getoetst voor opname op de aanbevolen lijst met standaarden van Forum Standaardisatie.
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied NLCIUS moet worden toegepast op de verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland (waaronder overheden) welke zijn  bestemd voor  Nederlandse overheden en instellingen uit de (semi-)publieke sector en de ontvangst hiervan door deze overheden en instellingen.
Organisatorisch werkingsgebied Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding 2017-04-24
Datum van besluit 2018-05-25
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero