UBL

Uit NORA Online
FS:Ubl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Factuurformaat
Uitleg
Nut Door de toepassing van de standaard ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen partijen. Hierdoor wordt het administratieproces efficiënter en goedkoper, en is er minder kans op fouten.
Werking Universal Business Language (UBL), is een bibliotheek van standaard zakelijke XML-documenten zoals inkooporders en facturen. UBL is ontworpen ter vervanging van zakelijke correspondentie via fax en papier, en bedoeld om bedrijfsprocessen direct elektronisch op elkaar aan te laten sluiten. UBL is een vrij uitgebreide standaard, waarbij vrijwel niemand de volledige standaard (alle velden) heeft geïmplementeerd. Veelal worden ‘profielen’ gedefinieerd waarin beschreven staat welke velden gebruikt worden. Van deze geselecteerde velden wordt dan vaak ook in meer detail beschreven wat de betekenis is van informatie die in dat betreffende veld geplaatst moet worden. Voorbeelden van die profielen zijn SI-UBL en UBL-OHNL.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden E-facturering
Detailinformatie
Beheerorganisatie OASIS
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/UBL-2.1.html
Volledige naam Universal Business Language
Versie 2.1
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest Softwareleveranciers kunnen bij UBL Ketentest, een initiatief van onderzoeksbureau GBNED en Platform E-factureren, grotendeels zelf testen of zij facturen kunnen opmaken in UBL-formaat, kunnen verzenden en zelf kunnen verwerken. Deelname aan deze ketentest is kosteloos. Zie hiervoor http://www.softwarepakketten.nl/cmm/paginas/pagina_epa.php?id=188&bronw=7. Van de 52 deelnemende leveranciers, maken 32 leveranciers gebruik van UBL 2.0 en 18 leveranciers van UBL 2.1.
Domein

Economie en werk

Relatie met andere standaarden
Toelichting

SMEF: SMeF, een semantisch model voor de elektronische factuur, ondersteunt berichten in UBL-formaat.

NLCIUS: NLCIUS is een aanvullende specificatie op de verplichte Europese Norm (EN)16931 voor toepassing in Nederland, geschreven in UBL-formaat.

SETU: De standaard kent in toepassing gelijkenis met de SETU-standaard, een standaard voor e-facturen betreffende inhuur van arbeidskrachten.

PEPPOL BIS: een specificatie voor de uitwisseling van e-Procurement gegevens binnen de EU, maakt gebruik van een subset van UBL.

Binnen de Nederlandse overheid zijn (naast SETU) op dit moment twee e-factuurstandaarden op basis van UBL gangbaar:
UBL-OHNL zoals de rijksoverheid die heeft vastgesteld en gebruikt wordt in combinatie met Digipoort, de ICT-centrale voor berichtenverkeer met de overheid (dus uitsluitend B2G);

SI-UBL, zoals belangrijke (internationale) marktpartijen van e-factuuroplossingen die hebben afgesproken in de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa), voorheen Stichting Simplerinvoicing (dus zowel B2G als B2B).
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied Het elektronisch uitwisselen van (bedrijfs)documenten zoals inkooporders, facturen en aanmaningen.
Organisatorisch werkingsgebied
Toelichting bij opname Vanaf november 2018 zijn overheden op grond van de Europese richtlijn inzake e-factureren (EU/55/2014) verplicht bij overheidsopdrachten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Hierdoor worden overheden verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan een Europees semantische model voor e-facturatie (kernfactuur) en een beperkte lijst van syntaxen. De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 al over op e-factureren. Ook de standaard UBL zal hiertoe behoren, maar waarschijnlijk ook UN/CEFACT, EDIFACT en ISO20022. De overheid gebruikt echter met name profielen afgeleid van UBL (SI-UBL en UBL-OHNL). Vandaar de aanbeveling om UBL als overkoepelende syntax voor efacturatie op de aanbevolen lijst op te nemen.
Datum van aanmelding
Datum van besluit 2016-11-15
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero