SOAP

Uit NORA Online
FS:Soap
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Over de standaard
Lijst status Aanbevolen
Beschrijving Uitwisseling van berichten tussen machines
Uitleg
Nut

SOAP is het berichtenformat dat web services mogelijk maakt. Web services koppelen applicaties met elkaar over het World Wide Web, ongeacht het platform waarop ze draaien of de programmeertaal waarin ze gebouwd zijn.

Web services zitten onder de motorkap bij veel online diensten. Denk bijvoorbeeld aan een website voor autohuur, die via web services communiceert met de reserveringssystemen van de verschillende autoverhuurbedrijven.

Digikoppeling, de standaard voor veilig berichtenverkeer tussen overheidsapplicaties, maakt gebruik van de standaarden voor webservices, waaronder SOAP.
Werking

SOAP staat voor Simple Object Access Protocol, maar de SOAP specificatie beschrijft in de eerste plaats een berichtformat gebaseerd op XML.

Als protocol bouwt SOAP op de bestaande standaarden voor het World Wide Web, met name http(s) en TCP/IP. SOAP biedt een gestructureerd tekstueel format waarmee webapplicaties gegevens kunnen uitwisselen in http(s) berichten. SOAP gebruikt de bestaande http(s) requests en replies om de boodschappen te vervoeren. Een groot voordeel hiervan is dat web services gebouwd kunnen worden met de software en systemen die al bestaan voor browsers en web- of e-mailservers.
Waarvoor geldt de verplichting
Aanvullende verplichtingen
Trefwoorden Internet
Detailinformatie
Beheerorganisatie W3C
Uitstekend beheerNee
Specificatiedocument https://www.w3.org/TR/soap12/
Volledige naam Simple Object Access Protocol
Versie 1.2
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
Domein

Veilig internet

Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebied Uitwisselen van gegevens als XML bericht
Organisatorisch werkingsgebied
Toelichting bij opname

De laatste tien à vijftien jaar gebruiken webapplicaties steeds vaker REST APIs in plaats van web services om met elkaar te communiceren over het World Wide Web. Vergeleken met web services, bieden REST APIs een eenvoudiger manier om gangbare operaties op gegevensobjecten (resources) uit te voeren zoals ophalen, creëren, wijzigen of verwijderen.

REST APIs gebruiken meestal JSON als berichtformat, dat compacter is dan SOAP, en wisselen per bericht minder gegevens uit. Met REST APIs kan je niet alles doen wat je met web services en SOAP kan, maar voor veel gangbare applicaties biedt het een afdoende lichtgewicht alternatief.

Toch worden web services en SOAP nog steeds gebruikt, met name daar waar complexere interactie tussen webapplicaties nodig is, of waar een hoge mate van beveiliging vereist is.
Datum van aanmelding
Datum van besluit 2009-05-20
Europese status (MSP) Nee
Documentatie
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen
  Leveranciers
  bijlagen:
  Copyright
  Door Forum Standaardisatie vrijgegeven onder Creative Commons zero