Reacties NL op EIRA aangeboden

Uit NORA Online
Gebundeld advies EIRA naar EU verzonden
Naar navigatie springen Naar zoeken springenReacties NL op EIRA aangeboden[bewerken]

donderdag 1 oktober 2015 - Op 22 september hebben Eric Brouwer (NORA Beheer) en Ludwig Oberendorf (Bureau Forum Standaardisatie) namens de Nederlandse community van architecten in de overheidssector gereageerd op versie 0.9.0 beta van de European Interoperability Reference Architecture (EIRA). Hierbij willen zij graag de vele architecten en andere betrokkenen bedanken die hebben bijgedragen aan het uiteindelijke advies, met name de leden van de Architectuurboard Rijk en de NORA Gebruikersraad.

Enkele kernpunten uit het uiteindelijke advies:

  • We zien vanuit Nederland de noodzaak van een Europa-brede (referentie-) architectuur en we zijn hier graag verder bij betrokken.
  • Een dergelijke architectuur vereist ook een gemeenschappelijke visie op architectuur binnen de Europese Commissie. Die visie komt nog niet afdoende naar voren in deze versie van de EIRA.
  • We willen graag een betere link tussen de EIRA en de praktijk. Het theoretisch vervolmaken van de EIRA is dan ook minder belangrijk dan het op korte termijn experimenteren met echte toepassingen. We hebben meer inzicht nodig in bestaande en geplande grensoverschrijdende overheidsdiensten en de knelpunten die daarbij optreden. Europa moet profiteren van de investeringen van de voorlopers binnen de EU en voorkomen dat verschillende lidstaten of zelfs verschillende sectoren binnen de overheidssector tegengestelde keuzes maken. De impact die dergelijke verschillen hebben op organisaties die met meerdere overheden te maken hebben is enorm.
  • De precieze ambitie en impact van de EIRA zelf op korte en lange termijn is ons ook nog niet duidelijk genoeg. Wat voegt de EIRA toe voor de bestaande architecturen en instituties, waar werkt ze samen of neemt ze best practices over en waar trekt ze apart op? Het gaat dan bijvoorbeeld om het GDI, de pas-toe-of-leg-uit lijst, de (NORA-)principes, maar ook om internationaal gehanteerde standaarden en het Multi Stakeholder Platform.

Het volledige advies is terug te lezen via reacties EIRA 0.9.0 en/of te downloaden als pdf in de oorspronkelijke Nederlandse versie Nederlands advies over EIRA v0 9 0 beta.pdf (PDF, 50 kB) of de Engelse vertaling (PDF, 51 kB) die ook is aangeleverd aan de EU.

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.