Grafisch overzicht relatie principes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Relatie afgeleide en basisprincipes

In het overzicht hieronder staat telkens rechts het basisprincipe dat gerealiseerd wordt door één of meerdere Afgeleide principes (links). Deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn ook downloadbaar in csv als tabel die per Afgeleid principe aangeeft welke Basisprincipe(s) het realiseert, of andersom. Daarnaast is er een (niet-dynamische) kruistabel beschikbaar.

Aanvullend kanaalToegankelijkAfnemer heeft inzageTransparantAfspraken vastgelegdBetrouwbaarAutomatische dienstverleningProactiefBaseline kwaliteit dienstenStandaard (Basisprincipe)BeschikbaarheidBronregistraties zijn leidendNoodzakelijkBundeling van dienstenGebundeldControleerbaarheidVertrouwelijkDe dienstverlener voldoet aan de normDiensten vullen elkaar aanDiensten zijn herbruikbaarDoelbinding (AP)Een verantwoordelijke organisatieOntvankelijkEenmalige uitvraagGebruik de landelijke bouwstenenGebruik open standaardenGebruik standaard oplossingenGelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalInformatie-objecten systematisch beschrevenVindbaarIntegriteitNauwkeurige dienstbeschrijvingNo wrong doorOntkoppelen met dienstenOnweerlegbaarheid (principe)PDCA-cyclus in besturing kwaliteitPersoonlijke benaderingPerspectief gebruikerPositioneer de dienstProactief aanbiedenRuimtelijke informatie via locatieSturing kwaliteit op het hoogste niveauTerugmelden aan bronhouderTransparante dienstverleningVerantwoording besturing kwaliteitVerantwoording dienstlevering mogelijkVertrouwelijkheid (principe)Voorkeurskanaal internetDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.

black: Realiseert