Eisen aan de melding aan betrokkene

Uit NORA Online
ISOR:Meldt een datalek- eisen aan de melding aan betrokkene
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

In de melding aan de betrokkene wordt van de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens ten minste het volgende omschreven of meegedeeldAVG Art. 33, lid 3b, 3c en 3d:

  1. De naam en de contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
  2. De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
  3. De maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.


Toelichting
Het gaat in de AVG om twee verschillende meldplichten: er is een meldplicht aan de AP, en een meldplicht aan de betrokkene, op wiens persoonsgegevens een inbreuk is gemaakt.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Meldplicht Datalekken via de conformiteitsindicator meldt een datalek.

Grondslag