Niet meer benodigde opslagmedia en informatie van servers worden vernietigd

Uit NORA Online
ISOR:Niet meer benodigde opslagmedia en informatie van servers worden vernietigd
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 5 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Serverplatform is vervangen door versie 2.1 van 25 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Van de server(s):

  • wordt informatie die niet meer nodig is, vernietigd door verwijderen of overschrijven, gebruikmakend van technieken die het onmogelijk maken de oorspronkelijke informatie terug te halen;
  • worden opslagmedia die niet meer nodig zijn en die vertrouwelijke of door auteursrecht beschermde informatie bevatten fysiek vernietigd.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Verwijderen of hergebruiken serverapparatuur via de conformiteitsindicator Opslagmedia.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27002 2017 11.2.7