JPEG binnen Open Document Format

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: JPEG binnen Open Document Format
ID: JPEG
Type: Standaard

JPEG is een formaat voor afbeeldingen dat gebruik maakt van niet-omkeerbare datacompressie (ofwel lossy compression).
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: Het gebruik van grafische afbeeldingen (met 'lossy' compressie) binnen ODF-documenten
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit