Levensgebeurtenissen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.

Deze opzet is gemaakt ter voorbereiding op de uitwerking die gepland staat bij de doorontwikkeling van de NORA in 2024.

Als eerste stap wordt een overzicht opgenomen van de websites en projecten met aandacht voor levensgebeurtenissen.
Daarna is van belang dat duidelijk wordt welke architectuur nodig is om de overheidsdienstverlening aan te laten sluiten bij levensgebeurtenissen.

Bij vragen, of als je hieraan wilt meewerken, kan je contact opnemen met NORA Beheer: nora@ictu.nl


= = = = 1e opzet = = = =[bewerken]

Onder een levensgebeurtenis verstaan we een specifieke, bijzondere situatie in een mensenleven.
Niet iedereen zal alle mogelijke levensgebeurtenissen meemaken. Maar met geboorte en overlijden krijgt iedereen een keer te maken.
Het kan ook voorkomen dat enkele levensgebeurtenissen tegelijkertijd spelen. We spreken dan van samenloop of Multiproblematiek.

Levensgebeurtenissen zijn voor de overheid van belang omdat de overheidsdienstverlening met name bij die levensgebeurtenissen een grote rol speelt: juist op die momenten zullen de afgesproken rechten en plichten van zowel burgers als de overheid moeten worden nagekomen. Doorgaans moet dan tijdig en adequaat worden gehandeld, waarbij specifieke eisen worden gesteld aan de procedures die worden gevolgd en de communicatie en interactie daarbij van de betrokkenen.
Doorgaans is naast die overheidsdienstverlening ook private dienstverlening nodig voor burgers om goed om te kunnen gaan met de betreffende levensgebeurtenis(sen).


Op welke websites zijn levensgebeurtenissen beschikbaar?[bewerken]

Overheid.nl is aangewezen als de hoofd-ingang van de overheidsdienstverlening voor burgers. Daar is een overzicht te vinden van diverse levensgebeurtenissen.
Bij elke levensgebeurtenis kan je zicht krijgen op jouw persoonlijke situatie: je wordt dan doorgeleid naar de website Rijksoverheid.nl waar je met een Persoonlijke Regelingen Assistent (PRA) via enkele vragen de voor jouw relevante informatie krijgt.

Ook bij private partijen of samenwerkingsverbanden zijn overzichten van levensgebeurtenissen te vinden.
Zo is er de website digidingen desk speciaal gericht op levensgebeurtenissen voor jongeren tussen de 14 en 21 jaar, met doorverwijzingen naar overheidsdiensten en de eerder genoemde websites van de overheid.

Vanuit welke programma's en projecten worden levensgebeurtenissen uitgewerkt?[bewerken]

Het programma Mens Centraal heeft diverse levensgebeurtenissen uitgewerkt.
Nog niet is onderzocht hoe deze uitwerkingen zich verhouden tot de levensgebeurtenissen die op Overheid.nl en Rijksoverheid.nl worden gepubliceerd. Het lijkt er op dat deze uitwerkingen worden toegepast door de overheidsorganisaties die diensten leveren als onderdeel van een levensgebeurtenis.
In een factsheet is een mooie visualisatie gemaakt van levensgebeurtenissen in relatie tot Domeinen.

De Stichting digisterker voert diverse programma's uit om mensen te leren zelfstandig, veilig en met voldoende zelfvertrouwen te werken met de digitale diensten van maatschappelijke organisaties en overheidsorganisaties. Daarbij werken ze samen met organisaties binnen een breed landelijk netwerk van maatschappelijke instellingen, zoals bibliotheken, scholen, overheden (denk aan Belastingdienst, UWV, SVB, ) en welzijnsorganisaties.

Het programma NORA gaat er van uit dat het ontwerp van specifieke overheidsdiensten voor het ondersteunen van levensgebeurtenissen, plaatsvindt op basis van de betreffende domein- of ketenarchitecturen en onderzoekt of -en zo ja, welke- eventuele aanvullende architectuur op nationaal niveau nodig is voor die overheidsdienstverlening. Levensgebeurtenissen zijn onderdeel van het toekomstbeeld: Interactie tussen burger en overheid anno 2030.