NEN-ISO 30301

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: NEN-ISO 30301

ID: NEN-ISO 30301:2011
Type: Standaard
Publicatiedatum: 2011/11/01
Versie: 2011
Laag 4: Applicatielaag

Deze internationale norm stelt eisen vast waar een ManagementSysteem voor Archivering aan moet voldoen teneinde een organisatie te kunnen ondersteunen bij het halen van haar mandaat, missie, strategie en doelstellingen. De norm behandelt het ontwikkelen en implementeren van archiveringsbeleid en -doelstellingen en geeft informatie over het meten en monitoren van de prestatie
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied:
  • Organisatorisch werkingsgebied:

Duurzame Toegankelijkheid

Meer informatie