NORA Gebruikersraad/2018-05-29

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdag 29 mei 2018
Ronde 3 (16.00-17.00 uur)
Alle rondes
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Deze sessie is onderdeel van de Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 mei 2018 gepubliceerd. De middag wordt om 13.00 uur centraal afgetrapt, daarna zijn er drie rondes met themasessies.

Alle sessies vinden plaats bij CBS Den Haag, zonder aanmelding en geldig identiteitsbewijs kun je dit gebouw helaas niet binnen. Aanmelding per sessie, uiterlijk donderdag 24 mei 2018 15.00 uur.

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 29 mei 2018, 16.00-17.00 uur, locatie: CBS, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag.
Doel: Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen.
Doelgroep: Leden van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). .

Het verslag van deze vergadering wordt nog verder uitgewerkt.

foto van Nadeem Taverne, gezeten aan een tafel
Nadeem Taverne, de gloednieuwe voorzitter van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad
Foto van Menno Gmelig Meijling (links) en Nadeem Taverne (rechts), ingespannen luisterend tijdens de vergadering
Menno Gmelig Meijling, secretaris van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad, en Nadeem Taverne, voorzitterOorspronkelijke uitnodiging

Aanmelden voor de Gebruikersraad gaat zoals gebruikelijk door de outlook-uitnodiging te accepteren.
NB: om bij CBS binnen te komen moet de acceptatie uiterlijk donderdag 24 mei om 15.00 uur binnen zijn!

Agenda Gebruikersraad 31:

16.00 – 17.00 u.

16:00 u. Opening vergadering - Menno Gmelig Meijling / Nadeem Taverne


Introductie nieuwe voorzitter Nadeem Taverne, CAK (LinkedIn profiel)

 • Benoemingsproces
 • Nadeem stelt zich voor

Mededelingen en gevraagde besluiten (Ter kennisgeving):

 • Verslag en actiepunten vorige bijeenkomst.
 • Nieuwe NORA-contactpersoon voor Zaakgericht Werken…
 • Gemeenten kunnen eigen architectuurmodel downloaden via GEMMA…
 • Geonovum en NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

  16.20 u. Gebruikersdag (Ter kennisgeving): Norbert Jansen, ICTU

Norbert doet verslag van opzet van de dag, opkomst en verloop.

16: 25 u. Voortgang focuspunten:

Ludwina van der Wijst, Marc Gerrard, Eric Brouwer

 • De trekkers van de thema’s Digitale Identificatie en Authenticatie, Digitale Mobiliteit, Privacy by Design praten de Gebruikersraad bij over de bereikte resultaten en doen voorstellen voor een vervolg.
 • De Gebruikersraad besluit welk speerpunt 2e helft van 2018 voortgezet wordt en welke afgerond kan worden. Mogelijk nieuwe focuspunten worden benoemd.

Presentatie tussenresultaat Authenticatie en voorstel vervolg

De afgelopen maanden heeft de Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie hard gewerkt aan het bijeenbrengen van verschillende beelden die bij overheidsorganisaties leven t.a.v. Identity & Access Management (IAM). Doel daarvan was om de inzichten van betrokkenen en andere geïnteresseerden te vergroten en meer gedeelde beelden en kaders t.a.v. IAM te ontwikkelen. Daarnaast is expliciet ingegaan op de wijze waarop we in Nederland omgaan qua regelgeving, processen en systemen voor digitale identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. en authenticatie. Dat zal bijdragen aan het doel van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur: een beter ontwerp van de dienstverlening van de overheid.

De inhoudelijke resultaten zijn beschikbaar in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur: Identity & Access Management Daarnaast is ook na te gaan hoe we tot die resultaten zijn gekomen: Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie en onderliggende pagina's.

Ons verzoek aan de Gebruikersraad is tweeledig:

 1. In te stemmen met een openbare review van de door ons opgeleverde (tussen)resultaten, e.e.a. volgens het proces van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur voor wijzigingen met beperkte impact (Zie Wijzigingsproces NORA
 2. Akkoord te gaan met het starten van een vervolg op deze resultaten, te weten het uitwerken van “Bevoegdheden beheer” (dit wordt ook vaak aangeduid met autorisatiemanagement, inclusief machtigingen) en het “Verlenen van Toegang”.

De behoefte aan deze 2 onderwerpen is reeds gebleken in november 2017, echter is prioriteit gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat om eerst de kaders van IAM uit te werken en pas daarna deze 2 onderdelen daarvan.

17.00 – 18.00 u. Afsluitende borrel voor leden Gebruikersraad en overige deelnemers Gebruikersdag