NORA Gebruikersraad/2018-05-29

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NORA Gebruikersdag 29 mei 2018
Ronde 3 (16.00-17.00 uur)
Alle rondes
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Deze sessie is onderdeel van de Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 mei 2018 gepubliceerd. De middag wordt om 13.00 uur centraal afgetrapt, daarna zijn er drie rondes met themasessies. Alle sessies vinden plaats bij CBS Den Haag, zonder aanmelding en geldig identiteitsbewijs kun je dit gebouw helaas niet binnen. Aanmelding per sessie, uiterlijk donderdag 24 mei 2018 15.00 uur.


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 29 mei 2018, 16.00-17.00 uur, locatie: CBS, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag.
Doel: Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen.
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). .

Het verslag van deze vergadering wordt nog verder uitgewerkt.

foto van Nadeem Taverne, gezeten aan een tafel
Nadeem Taverne, de gloednieuwe voorzitter van de NORA Gebruikersraad
Foto van Menno Gmelig Meijling (links) en Nadeem Taverne (rechts), ingespannen luisterend tijdens de vergadering
Menno Gmelig Meijling, secretaris van de NORA Gebruikersraad, en Nadeem Taverne, voorzitter
Oorspronkelijke uitnodiging[bewerken]

Aanmelden voor de Gebruikersraad gaat zoals gebruikelijk door de outlook-uitnodiging te accepteren.
NB: om bij CBS binnen te komen moet de acceptatie uiterlijk donderdag 24 mei om 15.00 uur binnen zijn!

Agenda Gebruikersraad 31: 16.00 – 17.00 u.

16:00 u. Opening vergadering - Menno Gmelig Meijling / Nadeem Taverne[bewerken]


Introductie nieuwe voorzitter Nadeem Taverne, CAK (LinkedIn profiel)

  • Benoemingsproces
  • Nadeem stelt zich voor

Mededelingen en gevraagde besluiten (Ter kennisgeving):[bewerken]

16.20 u. Gebruikersdag (Ter kennisgeving): Norbert Jansen, ICTU
[bewerken]

Norbert doet verslag van opzet van de dag, opkomst en verloop.

16: 25 u. Voortgang focuspunten:
[bewerken]

Ludwina van der Wijst, Marc Gerrard, Eric Brouwer

  • De trekkers van de thema’s Digitale Identificatie en Authenticatie, Digitale Mobiliteit, Privacy by Design praten de Gebruikersraad bij over de bereikte resultaten en doen voorstellen voor een vervolg.
  • De Gebruikersraad besluit welk speerpunt 2e helft van 2018 voortgezet wordt en welke afgerond kan worden. Mogelijk nieuwe focuspunten worden benoemd.

Presentatie tussenresultaat Authenticatie en voorstel vervolg[bewerken]

De afgelopen maanden heeft de Expertgroep IAM hard gewerkt aan het bijeenbrengen van verschillende beelden die bij overheidsorganisaties leven t.a.v. Identity & Access Management (IAM). Doel daarvan was om de inzichten van betrokkenen en andere geïnteresseerden te vergroten en meer gedeelde beelden en kaders t.a.v. IAM te ontwikkelen. Daarnaast is expliciet ingegaan op de wijze waarop we in Nederland omgaan qua regelgeving, processen en systemen voor digitale identificatie en authenticatie. Dat zal bijdragen aan het doel van de NORA: een beter ontwerp van de dienstverlening van de overheid.

De inhoudelijke resultaten zijn beschikbaar in de NORA: Identity & Access Management (IAM) Daarnaast is ook na te gaan hoe we tot die resultaten zijn gekomen: Expertgroep IAM en onderliggende pagina's.

Ons verzoek aan de Gebruikersraad is tweeledig:

  1. In te stemmen met een openbare review van de door ons opgeleverde (tussen)resultaten, e.e.a. volgens het proces van de NORA voor wijzigingen met beperkte impact (Zie Wijzigingsproces NORA
  2. Akkoord te gaan met het starten van een vervolg op deze resultaten, te weten het uitwerken van “Bevoegdheden beheer” (dit wordt ook vaak aangeduid met autorisatiemanagement, inclusief machtigingen) en het “Verlenen van Toegang”.

De behoefte aan deze 2 onderwerpen is reeds gebleken in november 2017, echter is prioriteit gegeven om eerst de kaders van IAM uit te werken en pas daarna deze 2 onderdelen daarvan.

17.00 – 18.00 u. Afsluitende borrel voor leden Gebruikersraad en overige deelnemers Gebruikersdag[bewerken]