NORA Gebruikersraad/2018-09-18

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 18 september 2018, 15.00-17.00 uur, locatie: ICTU.
Doel: Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen.
Doelgroep: Leden van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders). .


Inhoud

Mededelingen:

  • Forum Standaardisatie organiseert samen met Logius Centrum voor Standaarden en Geonovum op 11 oktober 2018 een bijeenkomst over het Beheer en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS). Meer informatie is te vinden op de website van Forum Standaardisatie

Oorspronkelijke uitnodiging

Aanmelden voor de Gebruikersraad gaat zoals gebruikelijk door de outlook-uitnodiging te accepteren.

Adres: ICTU, Zaal EL1-04 (1e etage) Wilhelmina van Pruisenweg 104 (t.o. station Laan van NOI), DEN HAAG (routebeschrijving)Agenda Gebruikersraad 32: 15.00 - 17.00u.


14.45 - 15.00u Inloop en koffie

15.00 - 15.55u Opening Vergadering - Nadeem Taverne

Mededelingen en gevraagde besluiten:

  • Actiepunten vorige bijeenkomst, zie NORA Gebruikersraad/2018-05-29
  • Een enquête over ervaringen met de Basisprincipes / Afgeleide Principes (Robert ten Wessel / Martin van de Berg)
  • Betrokkenen van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wordt gevraagd of zij namens hun organisatie in december gastheer / gastvrouw willen zijn voor de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersdag


In het hergebruik door DNB van een aantal principes ontstond feedback op de inhoud en formulering van deze principes. Er ligt een voorstel om een inventarisatie te houden via bijvoorbeeld een schriftelijke enquete waarin wordt gevraagd naar ervaringen met de BP’s en AP’s in termen van wat er mist, wat er uit kan, hoe ze toegepast en gahandhaafd worden etc.

Dit agendaonderdeel is ter informatie.

Voortgang Speerpunten (toelichting A4)

Actuele thema’s die worden uitgewerkt:

  1. Digitale Identificatie en Authenticatie: Eric Brouwer
  2. Digitale Mobiliteit: Ludwina van der Wijst
  3. Privacy by Design: Marc Gerrard
  4. Architectuur-community Toezicht: Marieke Vos

Presentaties per speerpunt:

A4 presentatie IAM (PDF, 84 kB)
A4 presentatie Digitale Mobiliteit (PDF, 105 kB)
A4 presentatie Privacy (PDF, 92 kB)
A4 presentatie Toezicht (PDF, 112 kB)
Presentatie Doorontwikkeling Beheer (PDF, 220 kB)

Andere Ontwikkelingen - Norbert Jansen

Projectmanager Norbert Jansen ligt toe welke andere actuele onderwerpen onder de vlag van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur doorlopen en wat daarvan de status is.

Dit agendaonderdeel is ter informatie.

Gebruikersraad - o.l.v. voorzitter

Bespreking en discussie van lopende doorontwikkeling

Gebruikersraad bespreekt lopende ontwikkelingen en stuurt waar gewenst bij.

Dit agendaonderdeel is ter informatie.

15.55 - 16.05u Pauze

16.05 - 17.00u Evaluatie Gebruikersraad - Dialoog en aftrap Nadeem Taverne

De Gebruikersraad is van functie veranderd nu de thema’s in aparte trajecten in workshop vorm worden besproken. De GR komt nog een paar keer per jaar bij elkaar om vooral besluiten te nemen en sturing te geven aan de lopende en toekomstige ontwikkeling van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Nadeem Taverne doet een aftrap en daarna is er tijd om met de vaste leden van de Gebruikersraad te evalueren hoe dat momenteel loopt en of dat volgens de deelnemers de gewenste invulling is.

Presentatie opzet, bestaan en werking gebruikersraad (PDF, 527 kB).

Dit agendaonderdeel is ter discussie.

17.00 - 17.30u Afsluitende borrel

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen