NPR-ISO TR 26122

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
URI's uit de reeks "NEN-webshop of Lees-Rijk.nl (NB: inlog verplicht)" zijn hier niet beschikbaar.


Standaard.png
Naam: NPR-ISO TR 26122
ID: NPR-ISO/TR 26122:2008
Type: StandaardPublicatiedatum: 2008/07/01
Versie: 2008


Analyse van de werkprocessen voor records. Een leidraad voor de analyse van een werkproces vanuit het perspectief van de creatie, vastlegging en controle van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd (archiefbescheiden). Er worden twee soorten analyses onderscheiden, namelijk a) functionele analyse (decompositie van functies in processen), en b) sequentiële analyse (onderzoek van de stroom van transacties).Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.:

Duurzame Toegankelijkheid

Meer informatie

NEN-webshop: NPR-ISO/TR 26122:2008 en

Lees-Rijk: NPR-ISO/TR 26122:2008 en

  • Beheerorganisatie: NEN-ISO