Op alle werkstations en daarvoor in aanmerking komende servers is antivirusprogrammatuur resident actief

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nl


Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

Op alle werkstations en daarvoor in aanmerking komende servers is antivirusprogrammatuur resident actief. Een update van virusdefinities en/of antivirusprogrammatuur kan op ieder moment (handmatig) uitgevoerd worden en vindt periodiek of bij concrete dreigingen geautomatiseerd plaats.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Controle op gegevensuitwisseling.

Bron

BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst)

BIR 10.4.1.d