Systeemklokken worden tijdens openstelling gesynchroniseerd

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nl


Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

Systeemklokken worden tijdens openstelling gesynchroniseerd en worden gelijk gezet met een atoomklok op basis van het Network Time Protocol (NTP) zodat de juiste tijd in het logbestand vastgelegd kan worden. Een indicatie voor de synchronisatiefrequentie is 4 uur. De maximale afwijking ten opzichte van de standaardtijd is 100 milliseconden.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Registratie (logging).

Bron

BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst)

BIR 10.10.6