Stelseldiensten

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (overleg | bijdragen) op 2 feb 2023 om 13:24 (dubbele sjabloon verwijderd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Er is een aantal stelselbrede diensten beschikbaar voor zowel de basisregistraties als de afnemers van de basisregistraties. Richting de basisregistraties is het hoofddoel het bieden van generieke oplossingen waarmee ze hun afnemers kunnen bedienen. Richting de afnemers is het hoofddoel het vereenvoudigen van het gebruik van de basisregistraties. De stelseldiensten bieden ondersteuning, maar nemen geen verantwoordelijkheden over. Elke basisregistratie blijft zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevens en elke afnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het afnemen van die gegevens.

Net als bij een basisregistratie zijn bij een stelseldienst verschillende partijen in verschillende rollen betrokken. Deze rollen sluiten aan bij de rollen zoals gedefinieerd in het kader van de GDI [1].

  • De opdrachtgever is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering van een voorziening, het beleggen van en de sturing op de inrichting van het beheer en exploitatie, de doorontwikkeling en budget. Deze omschrijving uit het Digiprogramma is voor de stelseldiensten hanteerbaar met de opmerking dat niet alle stelseldiensten GDI-voorzieningen zijn.
  • De toezichthouder is er verantwoordelijk dat wordt toegezien of de stelseldienst conform afspraken opereert.
  • De verantwoordelijke voor de inhoud is de partij die verantwoordelijk is voor (een deel van) de ‘content’ van de stelseldienst. Deze inhoud bestaat uit:
  1. de gegevens die basisregistraties en afnemers met elkaar uitwisselen via de stelseldienst - zoals gebeurtenissen via Digilevering en terugmeldingen via Digimelding BLT- en/of
  2. kennis over het stelsel en de onderdelen van het stelsel - zoals de kennis beschikbaar in de Stelselcatalogus en in het (voormalige) Stelselinformatiepunt. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een stelseldienst ligt vaak grotendeels bij de basisregistraties, maar ook de beheerder van de stelseldienst kan verantwoordelijk zijn voor (een deel van) de inhoud van de stelseldienst.
  • De beheerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van beheer en exploitatie en doorontwikkeling van een voorziening. Deze omschrijving uit het Digiprogramma is voor de stelseldiensten hanteerbaar met de opmerking dat niet alle stelseldiensten GDI-voorzieningen zijn.
  • De afnemer(s) is/zijn de organisatie(s) die gebruik maakt/maken van de GDI-voorziening ten behoeve van zijn primair proces en/of dienstverlening aan burgers en/of bedrijven. Deze omschrijving uit het Digiprogramma is voor de stelseldiensten hanteerbaar met de opmerkingen dat niet alle stelseldiensten GDI-voorzieningen zijn en dat niet alle stelseldiensten direct bijdragen aan primaire processen en dienstverlening. De afnemers van de stelseldiensten zijn met name de (potentiële) afnemers van de basisregistraties en de basisregistraties zelf. Sommige stelseldiensten hebben echter ook andere soorten afnemers, zoals wetgevers in het geval van de Stelselcatalogus.

Onderstaande afbeelding toont de stelseldiensten (samen met de instrumenten voor Stelselregie), ingedeeld naar de taken van basisregistraties.

Stelseldiensten en stuurinstrumenten.png


  1. Digiprogramma 2015, https://www.digicommissaris.nl/page/610/digiprogramma-2015. De meest recente rolbeschrijvingen van de GDI zijn opgenomen in de stukken van het Nationaal Beraad Digitale Overheid van 18 mei 2015, https://digitaleoverheid.pleio.nl/file/download/41685652. Die rolbeschrijvingen zijn momenteel nog niet definitief vastgesteld.