Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register)
Inhoud: Zorgaanbieders (zorgverleners en zorginstellingen) en indicatieorganen (CIZ en Bureaus Jeugdzorg)
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: CIBG


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Zorgaanbieders (zorgverleners en zorginstellingen) en indicatieorganen (CIZ en Bureaus Jeugdzorg)

Beschrijving

Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit van een zorgverlener aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat (UZI-pas of UZI-servercertificaat). Het UZI-register vervult hiermee de rol van Certification Service Provider (CSP). 


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Besluit Elektronische handtekening
  • Wet Elektronische handtekening