Afspraak (begrip)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORA


Beschrijving: Overeenkomst binnen de overheid of een deel (domein of sector) over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen of standaarden.

Bron: Kennismodel NORA/Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)
Vastgesteld in: niet vastgesteld
Toelichting: Een Afspraak kan bijvoorbeeld gaan over de benodigde samenwerking tussen de betrokken (overheid)organisaties, of het toepassen van bepaalde standaarden of voorzieningen. Het kan nodig zijn om een afspraak vast te leggen in een wettelijk kader, zoals de Wet Digitale Overheid. Maar dat kan ook in AMVB’s, regelingen, beleidsregels, convenanten enz.

Afspraken zijn concrete invullingen van de implicaties van Architectuurprincipes.

ArchiMate-vertaling: Contract.

A contract represents a formal or informal specification of an agreement between a provider and a consumer that specifies the rights and obligations associated with a product and establishes functional and non-functional parameters for interaction.

Rationale: op een later moment kunnen we specifieker maken voor wie en wanneer de afspraak geldt, bij voorbeeld door toepassingsgebied, werkingsgebied, datum van inwerkingtreding en datum van uitfasering op te nemen.

Rationale ArchiMate-vertaling: "Product" is een concept in ArchiMate om meerdere elementen te bevatten die in gezamenlijkheid iets kunnen realiseren (in dit geval een Generieke Functie).


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja