Afspraak (begrip)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Beschrijving: Overeenkomst binnen de overheid of een deel (domein of sector) over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen of standaarden.


Bron: Kennismodel NORA/GDI-Architectuur (GA)
Vastgesteld in: NORA Gebruikersraad/2022-06-07
Toelichting: Binnen de GDI-Architectuur wordt een meer specifieke betekenis gehanteerd: regels die voor de inrichting van een generieke functie door partijen zijn overeengekomen, vastgelegd en gepubliceerd.

Een afspraak is één van de mogelijke vormen van een bouwsteen voor de digitale overheid.

Een Afspraak kan bijvoorbeeld gaan over de benodigde samenwerking tussen de betrokken (overheid)organisaties, of de regels die zijn overeengekomen voor de inrichting of toepassing van een generieke functie, of het toepassen van bepaalde standaarden of voorzieningen.
Het kan nodig zijn om een afspraak vast te leggen in een wettelijk kader, zoals de Wet Digitale Overheid. Maar dat kan ook in AMVB’s, regelingen, beleidsregels, convenanten enz.

Afspraken zijn concrete invullingen van de implicaties van Architectuurprincipes.
Van belang is dan om specifiek te maken voor wie en wanneer de afspraak geldt, bij voorbeeld door toepassingsgebied, werkingsgebied, datum van inwerkingtreding en datum van uitfasering aan te geven.

ArchiMate-vertaling: Contract.

A contract represents a formal or informal specification of an agreement between a provider and a consumer that specifies the rights and obligations associated with a product and establishes functional and non-functional parameters for interaction.

Rationale ArchiMate-vertaling: "Product" is een concept in ArchiMate om meerdere elementen te bevatten die in gezamenlijkheid iets kunnen realiseren (in dit geval een Generieke Functie).


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja

Is gerelateerd aan
GDI-Architectuur (GA)