Aparte taak voor goedkeuren

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. De komende periode zal hieraan nog de ISOR (Information Security Object Repository) van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) worden toegevoegd.

Contactpersoon:

Ruud de Bruijn, CIP

Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

Aparte taak voor goedkeuren (On-line) Bij gegevens met een algemeen belang voor de integriteit van de gehele verwerking of bij het vaststellen van gegevens met een aanzienlijk financieel belang wordt een aparte applicatietaak voor het goedkeuren gecreëerd om de beschikkende functie beter te ondersteunen. De verwerking van de ingevoerde gegevens vindt pas plaats nadat goedkeuring (door een andere gebruiker) heeft plaatsgevonden.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Functie- en processcheiding.