Expertgroep Digitale Identificatie en authenticatie/2019-11-28

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van Expertgroep Digitale identificatie en authenticatie op donderdag 28 november 2019, 14-17u, locatie: ICTU, Wilhelmina van Pruisenweg 104 Den Haag.
Doel: Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. oplossingen te komen.
Doelgroep: architecten en collega’s uit de publieke sector actief betrokken op thema authenticatie en identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.. .

Afscheid van Menno Stigter

Menno heeft zich afgelopen jaar ongelofelijk ingezet voor het uitwerken van het thema IAM in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Voor diverse onderdelen heeft hij zijn uitgebreide kennis en ervaring gedeeld, opdat anderen daarop kunnen voortbouwen. De uitwerking van de processen voor Identiteitenbeheer in ArchiMate is daar een voorbeeld van. Door zijn ziekte moest hij de laatste tijd wat rustiger aan doen, maar hij is tot de laatste dagen doorgegaan met zijn werk. Helaas is hij ons recent ontvallen.

Verslag en actiepunten vorige keer

We hebben niet meer stilgestaan bij het verslag van vorige keer : openstaande punten zijn opgenomen in ons vervolgplan.

Machtigen

Wim Geurts en Maaike de Laat van Logius lichten toe wat de stand van zaken is van de nieuwe Agile / Scrum aanpak van de door-ontwikkeling van voorzieningen bij Logius. Daarnaast geven zij meer diepgaand een toelichting op de ontwikkelingen t.a.v. het programma Machtigen en daarbij behorende voorzieningen, zie presentatie (PDF, 1,31 MB).

Wat staat ons nog allemaal te doen voor IAM ?

We zijn in 2018 aan de slag gegaan op basis van een 2-fasen plan: Plan_van_aanpak_NORA_thema_IAM

De 1e fase is uitgevoerd en heeft een goed kader opgeleverd voor IAM, zie Hoe_pas_je_Identity_&_Access_Management_toe

We hebben daarna akkoord gekregen voor de 2e fase en hebben diverse onderdelen van het kader uitgewerkt:

  1. Identiteitenbeheer (voor natuurlijke personen) en Identiteitenbeheer van bedrijven
  2. Authenticatie(middelen)beheer = Authenticatie in de praktijk, Impact eIDAS voor Nederland en Digitale authenticatie van natuurlijke personen
  3. Bevoegdhedenbeheer
  4. Machtigen
  5. Toegang_verlenen


Door Marijke en Eric is een overzicht gemaakt van de nog openstaande punten van IAM (zie stand van zaken IAM dd 27 november 2019 (PDF, 324 kB))

Deze zullen we het komende jaar gaan oppakken: in onze maandelijkse bijeenkomsten gaan we telkens een paar uur met elkaar "aan de slag".

Volgende bijeenkomst

Deze is inmiddels gepland op 23 januari 2020.