Gemeenschappelijke Afspraken Berichten

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De Gemeenschappelijke Afspraken Berichten (GAB) vormen een verzameling afspraken voor harmonisatie van veelgebruikte berichtstandaarden en berichtspecificaties van de overheid, met name de Geo-Standaarden, StUF, SuwiML en de berichtspecificaties van de basisregistraties. Het doel is de verschillen tussen deze standaarden en specificaties te verkleinen zodat het uitwisselen van berichten met verschillende partijen voor iedereen eenvoudiger wordt. Aanleiding was de behoefte van basisregistraties aan meer uniformiteit in de berichtuitwisseling met al hun afnemers.

Werkwijze

De werkgroep GAB doet voorstellen voor de harmonisering van berichtstandaarden in de overheid op specifieke onderwerpen (elementen). De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de beheerders van NEN 3610, StUF, SuwiML, Digikoppeling en van een aantal basisregistraties en wordt ondersteund door het Bureau Forum Standaardisatie (BFS).

De sturing op de GAB ligt bij het Federatief Overleg (FO) dat bestaat uit vertegenwoordigers van VNG Realisatie, BKWI, Geonovum, Logius en een aantal basisregistraties. Het FO komt drie keer per jaar bijeen om onder andere de voorstellen van de werkgroep en de monitoring van de implementatie van eerder aangenomen voorstellen te bespreken.

Belangrijk winstpunt van GAB is de spin-off die het creëert. Waar de implementatie van afgesproken harmonisaties op de elementen een proces van jaren kan zijn, brengen de gesprekken en werkprocessen binnen GAB beheerorganisaties bijeen die elkaar normaal gesproken weinig treffen. Hieruit is het Kennisplatform Overheids APIs ontstaan. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van APIs voor de ontsluiting van overheidsdata.

Afspraken

Op dit moment heeft GAB een harmonisatieafspraken opgeleverd. Het Federatief Overleg heeft deze afspraken aangeboden aan de beheerders van StUF, SuwiML en de Geo-Standaarden en aan alle basisregistraties met het verzoek ze als wijzigingsverzoek in behandeling te nemen. De harmonistatieafspraken zijn beschikbaar op gab.pleio.nl.

Meer informatie

Meer informatie over GAB is beschikbaar op gab.pleio.nl . Voor meer informatie over GAB kunt u contact opnemen met de secretaris van het Federatief Overleg: joram.verspaget@forumstandaardisatie.nl.