Grafisch overzicht relatie principes en beleidskaders

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


De relatie tussen individuele Afgeleide principes, de Basisprincipes die deze realiseren en de Beleidskaders waaruit de Basisprincipes zijn afgeleid (in tabel bekijken). Voor een eenvoudiger versie zonder beleidskaders, kies Grafisch overzicht relatie principes.

BetrouwbaarWet Elektronisch Bestuurlijk VerkeerBurgerServiceCodeGebundeldNationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)NoodzakelijkWet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomenWet Algemene Bepalingen OmgevingsrechtBetere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheidOntvankelijkAlgemene Wet BestuursrechtVisie Betere Dienstverlening OverheidProactiefActieprogramma Elektronische OverheidICT-agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij.Standaard (Basisprincipe)Actieplan Nederland Open in VerbindingLijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitWet algemene bepalingen burgerservicenummerToegankelijkTransparantWet Openbaarheid van BestuurVertrouwelijkWet Bescherming PersoonsgegevensAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)UAVG (Uitvoeringswet AVG)VindbaarNota Naar toegankelijkheid van overheidsinformatieInformatie op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatieAanvullend kanaalAfnemer heeft inzageAfspraken vastgelegdAutomatische dienstverleningBaseline kwaliteit dienstenBeschikbaarheidBronregistraties zijn leidendBundeling van dienstenControleerbaarheidDe dienstverlener voldoet aan de normDiensten vullen elkaar aanDiensten zijn herbruikbaarDoelbinding (AP)Een verantwoordelijke organisatieEenmalige uitvraagGebruik de landelijke bouwstenenGebruik open standaardenGebruik standaard oplossingenGelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalInformatie-objecten systematisch beschrevenIntegriteitNauwkeurige dienstbeschrijvingNo wrong doorOntkoppelen met dienstenOnweerlegbaarheid (principe)PDCA-cyclus in besturing kwaliteitPersoonlijke benaderingPerspectief gebruikerPositioneer de dienstProactief aanbiedenRuimtelijke informatie via locatieSturing kwaliteit op het hoogste niveauTerugmelden aan bronhouderTransparante dienstverleningVerantwoording besturing kwaliteitVerantwoording dienstlevering mogelijkVertrouwelijkheid (principe)Voorkeurskanaal internetDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.

black: Realiseert Beleidskader
red: Realiseert Basisprincipe

De informatie uit deze grafische weergave is tekstueel te vinden in: Tabel overzicht relatie principes en beleidskaders