Het Nederlandse Dienstverleningsconcept

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
logo NORA Gebruikersweek
Bijeenkomst op dinsdag 25 mei 2021, 14:00 - 15:00 uur, locatie: MS teams + Miro.
Doel: Deelnemers uitdagen om te kijken naar de basis van publieke dienstverlening: hoe is die georganiseerd en hoe zouden we dat moeten willen?
Doelgroep: Bestuurders, strategisch adviseurs, beleidsmedewerkers en lead- en enterprise-architecten
Contactpersoon: Eric Brouwer, nora@ictu.nl .
Overzicht voor inzicht

Een belangrijk deel van de meerwaarde van een architect ligt in diens vermogen om in- of uit te zoomen en een vraagstuk op die manier in een ander perspectief te zetten. Als het gaat om de dienstverlening aan burgers en wat daar zoal fout bij is gegaan de laatste jaren, ligt de focus van de media en politiek op het detailniveau: wat is er misgegaan met deze burger, die deze dienst aanvroeg? In deze sessie willen we architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. inzetten om juist uit te zoomen naar het ontwerp van dienstverlening: is er überhaupt al zo'n ontwerp, zijn er structuurfouten die rechtgezet moeten worden en waar willen we naar toe?

Het Dienstverleningsconcept

Weet jij hoe we in Nederland de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven hebben geregeld? Welke mechanismen en structuren achter de dienstverlening schuilgaan? En hoe je als burger daar invloed op kunt uitoefenen?
Hoewel we dagelijks te maken hebben met die dienstverlening, lijkt het alsof niemand goed antwoord hierop kan geven. En we hebben er vrijwel geen publicaties over gevonden. Vandaar dat we vanuit de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur community een eerste antwoord op deze vragen hebben opgesteld.

In deze interactieve sessie presenteren we het dienstverleningsconcept: de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van de dienstverlening van de overheid op het hoogste abstractie-niveau. Deze architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. geeft aan hoe het -naar onze mening- zou horen te zijn en te werken.

We dagen jullie uit om je reflectie hierop te geven: wat je goed vindt, wat je anders ziet, wat je mist.

De vorm

Dat doen we eerst in een MIRO-bord, door sticky notes met opmerkingen te plaatsen bij de onderdelen van het dienstverleningsconcept. En daarna gaan we jullie reflecties bespreken in een e-meeting en met de chat (via MS teams).

Na deze sessie passen we het Dienstverleningsconcept aan en publiceren we het in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

We gaan daar Nationaal ruchtbaarheid aan geven, zodat het de basis wordt voor een beter ontwerp van de diensten van de overheid.