Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen

Uit NORA Online
ISOR:Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Bij wijzigingen in bestaande en nieuwe verwerkingen worden de resultaten vanuit de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) meegenomen als onderdeel van de opname van de verwerking in het register.

De beschrijving van onderlinge afhankelijkheden geeft inzicht in de context van een verwerking en geeft bij veranderingen aan een verwerkingsproces inzicht in de gevolgen voor andere verwerkingen en omgekeerd.

Als gevolg van veranderingen in de context, het dreigingsbeeld, veranderingen op organisatorisch vlak, veranderingen in de stand der techniek of veranderingen van de verwerkingen, kunnen wijzigingen in de verwerking zelf of de waarborgen voor de veilige verwerking. Het register dient te worden bijgehouden met de relevante informatie om inzicht te verschaffen in de compliance status en de beoordeling van de mate waarin de waarborgen passend zijn voor de verwerking.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Register van verwerkingsactiviteiten via de conformiteitsindicator actueel en samenhangend beeld.

Grondslag