Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen

Uit NORA Online
ISOR:Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Bij wijzigingen in bestaande en nieuwe verwerkingen worden de resultaten vanuit de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) meegenomen als onderdeel van de opname van de verwerking in het register.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Register van verwerkingsactiviteiten via de conformiteitsindicator actueel en samenhangend beeld.

Risico bovenliggende principe

Het niet hebben van een overzicht van verwerkingen leidt tot een incompleet beeld van de verwerkte categorieën van persoonsgegevens en getroffen maatregelen voor de relevante verwerkingen, processen en technische systemen.

Doelstelling bovenliggende principe

Het doel van een 'Register van verwerkingsactiviteiten' is inzicht te verstrekken in de verwerkingen en de gegevensstromen binnen de organisatie en bij de partijen die namens de organisatie zorgen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Oorsprong en gebruik

Deze norm is overgenomen uit De Privacy Baseline bij opname in de ISOR.

 

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen