Resultaten DPIA in register

Uit NORA Online
ISOR:Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Bij wijzigingen in bestaande en nieuwe verwerkingen worden de resultaten vanuit de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) meegenomen als onderdeel van de opname van de verwerking in het register.


Toelichting

  • De beschrijving van onderlinge afhankelijkheden geeft inzicht in de context van een verwerking en geeft bij veranderingen aan een verwerkingsproces inzicht in de gevolgen voor andere verwerkingen en omgekeerd.
  • Als gevolg van veranderingen in de context, in het dreigingsbeeld, veranderingen op organisatorisch vlak, veranderingen in de stand der techniek of veranderingen van de verwerkingen, kunnen wijzigingen teweegbrengen in de verwerking zelf of in de waarborgen voor de veilige verwerking. Het register moet actuele relevante informatie bevatten die inzicht geeft in de compliance status en de beoordeling van de mate waarin de waarborgen passend zijn voor de verwerking.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Register van verwerkingsactiviteiten via de conformiteitsindicator actueel en samenhangend beeld.

Grondslag