Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen

Uit NORA Online
ISOR:Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De onderlinge samenhang (gegevensstromen) en afhankelijkheden tussen:

  1. de bedrijfsprocessen;
  2. organisaties en organisatieonderdelen;
  3. de verwerkingen;
  4. de locaties waar persoonsgegevens opgeslagen;
  5. de gegevensuitwisselingen (binnen en buiten de eigen organisatie);
  6. de systemen zijn benoemd en beschreven.

Er kan behoefte zijn aan informatie over de logica die ten grondslag ligt aan de geautoma-tiseerde verwerking van de persoonsgegevens als bijvoorbeeld bijzondere computer-programmatuur een wijze van verwerking mogelijk maakt die de betrokkene op het eerste gezicht niet geheel duidelijk is. Dit hoeft niet zo ver te gaan dat het Auteursrecht en/of Intellectuele Eigendomsrecht dat de software beschermt of het bedrijfsgeheim geschonden wordt.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Register van verwerkingsactiviteiten via de conformiteitsindicator actueel en samenhangend beeld.

Grondslag