Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen

Uit NORA Online
ISOR:Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De onderlinge samenhang (gegevensstromen) en afhankelijkheden tussen:

  1. de bedrijfsprocessen;
  2. organisaties en organisatieonderdelen;
  3. de verwerkingen;
  4. de locaties waar persoonsgegevens opgeslagen;
  5. de gegevensuitwisselingen (binnen en buiten de eigen organisatie);
  6. de systemen zijn benoemd en beschreven.

Er kan behoefte zijn aan informatie over de logica die ten grondslag ligt aan de geautoma-tiseerde verwerking van de persoonsgegevens als bijvoorbeeld bijzondere computer-programmatuur een wijze van verwerking mogelijk maakt die de betrokkene op het eerste gezicht niet geheel duidelijk is. Dit hoeft niet zo ver te gaan dat het Auteursrecht en/of Intellectuele Eigendomsrecht dat de software beschermt of het bedrijfsgeheim geschonden wordt.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Register van verwerkingsactiviteiten via de conformiteitsindicator actueel en samenhangend beeld.

Grondslag