Beschrijving gegevensstromen

Uit NORA Online
ISOR:Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De onderlinge samenhang (gegevensstromen) en afhankelijkheden zijn benoemd en beschreven tussen:

  1. De bedrijfsprocessen;
  2. Organisaties en organisatieonderdelen;
  3. De verwerkingen;
  4. De locaties waar persoonsgegevens worden opgeslagen;
  5. De gegevensuitwisselingen (binnen en buiten de eigen organisatie);
  6. De systemen.


Toelichting
Er kan behoefte zijn aan informatie over de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens als bijvoorbeeld bijzondere computerprogrammatuur een wijze van verwerking mogelijk maakt die de betrokkene op het eerste gezicht niet geheel duidelijk is. Dit hoeft niet zo ver te gaan dat het Auteursrecht en/of het Intellectuele Eigendomsrecht, dat de software beschermt, of het bedrijfsgeheim geschonden wordt.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Register van verwerkingsactiviteiten via de conformiteitsindicator actueel en samenhangend beeld.

Grondslag