Afdoende garanties formeel vastgelegd

Uit NORA Online
ISOR:Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verwerking door een verwerker is in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegdAVG Art. 28 lid 2, met daarin:

 1. Het onderwerp en de duur van de verwerking.
 2. De aard en het doel van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens worden verstrekt, inclusief:
  1. Welke persoonsgegevens worden verstrekt aan de verwerker;
  2. Hoe dataminimalisatie is toegepast;
 3. Het soort persoonsgegevens, inclusief de classificatie van de persoonsgegevens;
 4. De categorieën van betrokkenen, en:
 5. De rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven.


Toelichting

 • Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringmechanisme kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat voldoende garanties worden geboden.
 • Deze vereisten in de overeenkomst gelden ook voor door de verwerker ingehuurde verwerkers.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Doorgifte persoonsgegevens via de conformiteitsindicator afdoende garanties.

Grondslag