Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd

Uit NORA Online
ISOR:Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De verwerking door een verwerker is in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd, metAVG art. 28 lid 2. daarin:

  • het onderwerp en de duur van de verwerking;
  • de aard en het doel van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens worden verstrekt, inclusief:

- welke persoonsgegevens worden verstrekt aan de verwerker; - hoe dataminimalisatie is toegepast;

  • het soort persoonsgegevens, inclusief

- de classificatie van de persoonsgegevens;

  • de categorieën van betrokkenen, en:
  • de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Doorgifte persoonsgegevens via de conformiteitsindicator afdoende garanties.

Risico bovenliggende principe

Als een organisatie niet voldoet aan dit criterium is het niet duidelijk voor de organisatie wat exact wordt verwacht bij het doorgeven van persoonsgegevens waardoor de kans bestaat dat persoonsgegevens onrechtmatig worden doorgegeven en onrechtmatig verder worden verwerkt en gebrek is aan het nemen van verantwoordelijkheid en controle.

Doelstelling bovenliggende principe

Het doel van de vereisten bij 'Doorgifte persoonsgegevens' is te waarborgen dat persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden doorgegeven, op een juiste manier worden gebruikt en dat de verantwoordelijkheid voor deze rechtmatigheid en juistheid ingeregeld blijft.

Oorsprong en gebruik

Deze norm is overgenomen uit De Privacy Baseline bij opname in de ISOR.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen